Genan-stifter politianmeldt for bedrageri

Den skandaleramte miljøvirksomhed Genan har politianmeldt den tidligere hovedaktionær og stifter af selskabet Bent A. Nielsen for mandatsvig og bedrageri.

Foto: Preben Madsen. Bent A. Nielsen bliver nu politianmeldt for skyldnersvig og mandatsvig af den virksomhed, han selv har stiftet.
Læs mere
Fold sammen

Tidligere hovedaktionær og stifter af miljøvirksomheden Genan er blevet politianmeldt for bedrageri. Det står klart, efter at Genan torsdag morgen udsendte en meddelelse om, at bestyrelsen på baggrund af en undersøgelse har fået afklaret, om der var sket ulovligheder i Genan op til kollapset sidste år.

Bestyrelsesformand Peter Thorsen og Genan er nået frem til, at der er grund til at anmelde stifteren til politiet, men han kommenterer ikke konkret på politianmeldelsen. Formanden understreger, at Genans beslutning om at politianmelde Bent A. Nielsen er truffet sammen med PKA og bankerne.

»Det er klart, at de forhold, der har været afdækket i sagen, gør, at Genan har besluttet at politianmelde Bent A. Nielsen. Så er resten op til politiet og domstolene. I Genan ser vi alle frem til at lægge det seneste turbulente år bag os og se fremad,« siger Peter Thorsen.

Genans regnskaber viste i 2014 at have store uregelmæssigheder, og det fik Deloitte til at afvise flere års regnskaber og fyre den ansvarlige revisor. Bent A. Nielsen blev presset ud af selskabet PKA og de fire banker, som sammen havde omkring to milliarder kroner i klemme i selskabet.

Nu er sagen givet videre til polititet, og formand Peter Thorsen og Genan forsøger at se fremad.

»Det glæder os meget, at denne lange proces nu er tilendebragt, således at vi kan bruge al energi på at videreudvikle virksomheden og gøre den til en rentabel forretning,« siger Peter Thorsen.

De operationelle Genan-virksomheder er nu samlet under et nyetableret, dansk holdingselskab, Genan Holding A/S, der ejes 100 procent af Genan Invest A/S.

Virksomheden har ved etableringen en balance på knap 1,4 milliarder kroner og en egenkapital på 225 millioner kroner. Globalt beskæftiger Genan 230 medarbejdere. For 2015 forventes en omsætning på cirka 300 millioner kroner.