Gebyrindtægter skrumper i Danske Bank

Danske Banks nettogebyrindtægter faldt med ni procent i Danmark i første halvår. Dermed ser det ud til, at der omsider er løsnet lidt på den forhadte gebyrskrue, fremgår det af halvårsregnskabet, der blev offentliggjort torsdag.

”Nettogebyrindtægterne for første halvår 2007 blev reduceret med ni procent primært som følge af den lavere aktivitet på boligmarkedet samt et ekstraordinært højt niveau for emissionsprovisioner i første halvår 2006,” hedder det i halvårsregnskabet.

Overskuddet før skat på Danske Banks aktiviteter i Danmark faldt med tre procent til 3,9 milliarder kroner.

Bankens udlån i Danmark er steget med 16 procent, og det skyldes først og fremmest erhvervslivet, der har mod på at optage lån, men også flytning af boliglån fra realkreditten til banken. Ifølge bankens egne beretninger har Danske Bank en markedsandel på udlån på 27,3 procent, mens markedsandelen på indlån var på 31,4 procent, og dermed ser kundeafgangen ud til at være bremset.

”Siden introduktionen af kundepakker og højrentekonti er markedsandelen fasthold,” skriver ledelsen i regnskabet.