Gaveregn til aktionærer udløser krav om ny bankskat

Aldrig tidligere har de danske banker udbetalt så store udbytter til aktionærerne. Enhedslisten foreslår nu en ny bankskat med et loft over bankernes udbytte. Professor er ikke afvisende.

Nationalbankdirektør Lars Rohde. Fold sammen
Læs mere

Enhedslisten foreslår nu at sætte en bremse for de danske bankers gaveregn over aktionærerne. Det sker på baggrund af en ny opgørelse, der viser, at de danske bankers udbytte til aktionærerne slår alle rekorder i 2016.

Tidligere har både Finanstilsynets chef Jesper Berg og nationalbankdirektør Lars Rohde advaret bankerne mod de rekordstore udlodninger af penge, og den nye opgørelse kommer samtidig med to kritiske diskussioner om de danske banker.

I april vakte det opsigt, da en fremtrædende forsker, lektor Johannes Raaballe, i Berlingske advarede om, at bankerne ikke er et hak bedre rustet til at modstå en ny finanskrise. Blandt andet på grund af for gavmilde udbetalinger til aktionærerne. Samtidig har nyhedsbureauet Reuters i et meget omdiskuteret regnestykke regnet sig frem til, at der venter danske skatteydere en regning for dyre statslån for at sikre likviditet under finanskrisen i 2008, hvor den danske stat holdt hånden under de danske banker med en historisk stor garanti.

»Siden krisen er de ti procent rigeste kun blevet rigere, mens alle andre har betalt med løntilbageholdenhed, nedskæringer på plejehjem, børnehaver og uddannelse og et markant ringere sikkerhedsnet, hvis man rammes af sygdom eller arbejdsløshed. Samtidig udbetaler bankerne igen i år rekordstort udbytte til deres aktionærer. Mens vi andre hænger på en regning på mange milliarder fra den fest, de holdt inden krisen,« siger Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper, der lancerede forslaget på årets Folkemøde på Bornholm.

Forslag på to ben

Enhedslistens forslag går på to ben. Det første forslag går på en særlig »genopretningsskat« og knytter sig til de renteudgifter, som staten har på de dyre statslån fra finanskrisen i forbindelse med den første bankpakke. Derfor foreslår Enhedslisten, at der pålægges en afgift på bankernes balance, som kan indbringe et provenu på mindst 1,15 milliarder kr. årligt og gerne mere. Det forslag bliver hurtigt banket ned fra flere sider. Blandt andet på grund af stor uenighed om, hvordan man skal karakterisere renteudgifterne.

»Det er ikke korrekt at blande udstedelsen af en 30-årig statsobligation i efteråret 2008 sammen med »prisen« for bankpakkerne. Baggrunden for beslutningen om udstedelsen af en 30-årig statsobligation i efteråret 2008 var den store usikkerhed om mulighederne for at refinansiere statsgælden. Der var derfor behov for en stor likviditetsbuffer,« siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en skriftlig kommentar.

Langt mere lydhørhed er der dog for det andet ben i Enhedslistens forslag om et loft over udbyttebetaling til aktionærerne i bankerne, som vil betyde, at bankerne højst må udbetale ti procent af årets overskud til aktionærerne. Tilbagekøb af egne aktier skal ligeledes ske inden for denne ramme.

Et forslag, som professor i finansiering ved Copenhagen Business School, Jesper Rangvid, ikke er afvisende overfor:

»Jeg er som mange andre i det her land overrasket over, hvor høje afkastkrav banker bliver mødt med i en tid, hvor renten er nul eller negativ. Derfor kan man bestemt godt have en holdning om, at det vil være fornuftigt, hvis bankerne holder mere tilbage, så de kan dække fremtidige tab,« siger Jesper Rangvid.

Han peger dog på, at de ifølge hans opfattelse er det, som reguleringen af bankerne netop er til for.

»Reguleringen skal sikre, at banker har den nødvendige kapital, når tiderne bliver dårlige, og det er den måde, man skal regulere det på. Man må kigge på, om man synes, at kapitalkravene er på det rigtige niveau, og hvis ikke de er det, kan man henstille til, at bankerne lader være med at udbetale udbytter. Men det bliver en lidt sjov diskussion, fordi hvis man mener, at bankerne er kapitaliserede godt nok, så skal bankerne selvfølgelig kunne gøre, hvad de vil med det overskud,« siger Jesper Rangvid.

Konservative og Finansrådet afviser

Hos de Konservative afviser finansordfører Brian Mikkelsen forslaget om et udbytteloft blankt:

»Hvis man går ind og blander sig i udbyttepolitik i finansielle virksomheder, sætter man markedet ud af kraft, og så vil de blive nogle andre ting, som virksomhederne vil optimere. Hvis der kommer restriktioner ind, indretter systemet sig efter dem, og så kommer der ikke nok profitmaksimering. Vi har glæde af, at de finansielle virksomheder tjener mange penge, fordi så kan de også låne flere penge ud,« siger Brian Mikkelsen.

Også bankernes egen organisation, Finansrådet, afviser forslaget:

»Der er jo allerede i dag regler, der regulerer, hvornår banker på ansvarligvis udbetaler udbytte, og tilsynet godkender købsprogrammer. Et loft over udbyttet vil desuden stille banker markant ringere sammenlignet med øvrige danske selskaber eller udenlandske banker, og det kan være problematisk. Under finanskrisen så vi netop, at flere banker kunne rejse kapital i markedet. Den kapital kræver et afkast, ellers kan vi ikke rejse den,« siger adm. direkør i Finansrådet, Ulrik Nødgaard.