Gamle tyske biler forurener Danmark

Det økologiske råd vil have indført miljøkrav til gamle biler som i Tyskland. FDM mener især ikke, at gamle dieselbiler vil komme til at køre i de større byer.

Læs mere
Fold sammen
Flere og flere tyske byer indfører miljøzoner, hvor det i realiteten er forbudt at køre i vare- og personbiler, der er fra før 2000, og miljøkrav til personbiler. Resultatet er, at titusinder af gamle forurenende tyske benzin- biler uden katalysator og dieselbiler uden partikelfiltre bliver eksporteret til andre lande – blandt andet Danmark - til lave priser. 55.000 brugte biler kom ind over grænsen sidste år.

- Kravene i miljøzonerne i Tyskland strammes væsentligt de næste par år. Resultatet bliver, at den danske import af gamle og ekstremt forurenende tyske biler vil eksplodere de kommende år og sandsynligvis nå op på hundredetusinde. Importen vil samtidig reducere brugtvognsprisen og derved salget af nye og mere miljørigtige biler, siger civilingeniør Kaare Press-Kristensen, Det Økologiske Råd.

Fra 1. januar 2008 har en række tyske byer indført miljøzoner, hvor biler og erhvervs- køretøjer kun må køre, hvis de opfylder bestemte miljøkrav og kan dokumentere dette ved at være i besiddelse af et gældende miljømærke - en såkaldt »Umweltplakette« eller »Feinstaubplakette«.

Fokus på miljøet

Hos FDM mener man ikke, at der nødvendigvis kommer mange brugte dieselbiler til Danmark.

- Det er vigtigt, at der sættes fokus på miljøet i byerne, herunder trafikkens påvirkning. Ønsker man at lave regulering, er det vigtigt at tage fat, hvor virkningen er størst. I Danmark har man modsat Tyskland valgt ikke at lave miljøzoner for biler. Dette er en logisk konsekvens af, at andelen af ældre dieselpersonbiler er meget lille i Danmark, mens tyskerne i årtier har kørt i dieselbiler, siger Torben Lund Kudsk, chefkonsulent i det politiske sekretariat i FDM.

At Danmark skulle blive »losseplads« for gamle tyske biler er uvist, mener Torben Lund Kudsk.

- Faktum er, at dieselbiler i Tyskland skal være ældre end fra før 2000, før de ikke kan køre i de inderste cirkler i for eksempel Berlin fra 2010 - tyskerne eftermonterede i stor stil filtre på Euronorm III- biler (fra efter år 2000), så det er reelt Euronorm II og ældre, der er problemet. Spørgsmålet er, om der er mange, der kører centralt i København, der vælger at købe en mere end ti år gammel dieselbil, eller det måske snarere er folk fra provinsen, der kører langt, mener Torben Lund Kudsk.

Miljørigtige bilerHan peger på, at det efter de seneste års salg af et stort antal nyere små dieselbiler uden filter er et faktum, at de alle opfylder euronorm IV og dermed alle krav - også i Tyskland. FDM anbefaler dog ikke, at man køber en dieselbil uden partikelfilter.

- Set fra FDM er den bedste løsning via afgiftspolitikken at fremme nye, mere miljøvenlige og sikre biler – jeg kan ikke se, hvorfor der eksempelvis skal være 245.000 kr. i moms og afgift på en Toyota Prius, siger Torben Lund Kudsk, der på FDM’s vegne ikke vil udtale sig om last- og varebiler.

Kaare Press-Kristensen mener, at årsagen til problemerne med importen af de gamle biler er, at de tyske miljøzoner er væsentlig mere ambitiøse end de danske.

- De tyske miljøzoner stiller krav om partikelfiltre på gamle persondieselbiler og varebiler samt katalysatorkrav til benzinbiler og et alderskrav. I danske miljøzoner kan man ikke stille alderskrav eller miljøkrav til varebiler og personbiler, før et folketingsflertal beslutter det. De danske miljøzoner er derfor for længst blevet overhalet indenom af Tyskland, siger Kaare Press-Kristensen.

Han mener, at den eneste løsning er at indføre stramme krav i danske miljøzoner. Eksporten af forurenende gamle tyske biler til Danmark får nemlig alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed.

Forureningen med alle kendte skadelige stoffer vil stige - både kulilte (CO2), kulbrinter (HC’er), kvælstofoxider (NOx) og partikler, når de gamle tyske biler gør deres indtog.

Flere dødeAllerede i dag er trafikkens luftforurening den væsentligste miljøbetingede dødsårsag i større byer. En omfattende hollandsk undersøgelse viser, at der er cirka 50 procent overdødelighed blandt personer, der bor under 50 meter fra en stærkt trafikeret gade, det vil sige en gade med over 10.000 hverdagskøretøjer.

Det gælder cirka 100.000 københavnere og svarer årligt til cirka 500 dødsfald. Til sammenligning omkommer i gennemsnit 15 personer årligt ved trafikulykker. I København dør således cirka 30 gange så mange personer af trafikkens luftforurening, som ved trafikulykker. Ligeledes kan tusindvis af bronkitistilfælde, astma- anfald og andre sygdomme relateres direkte til trafikkens luftforurening.

- Samtidig har gamle tyske biler et relativt højt CO2-udslip, hvilket yderligere forværrer transportsektorens CO2-regnskab. Løsningen er ifølge Det Økologiske Råd miljøzoneforslag med disse krav til de danske miljøzoner:

Partikelfilter til alle dieselkøretøjer og dieselmaskiner, SCR-katalysatorer eller tilsvarende til tunge køretøjer og varebiler, mulighed for at indføre miljøzoner i alle store og mellemstore danske byer og emissionskrav til knallerter, siger Kaare Press-Kristensen.