Gamle mål presser den nye lufthavnschef

De ambitiøse mål om, at 30 mio. passagerer skal benytte Københavns Lufthavn i 2015, som forhenværende lufthavnsdirektør Niels Boserup lancerede, kan blive vanskelige at nå.

Det erkender den nyudnævnte topchef Brian Petersen over for Børsen. Det bliver kun muligt, hvis samarbejdet med flyselskaberne og den danske turistindustri udbygges kraftigt de kommende år.

Væksten i passagerantallet har skuffet i Københavns Lufthavne i årets første 11 måneder. Lufthavnen har haft næsten 20 mio. passagerer, men det er kun en vækst på 2,5 pct. i forhold til året før og langt under, hvad lufthavnen oprindeligt forventede, nemlig 3-5 procent. Efter flere problemer hos storkunden SAS måtte skønnet i efteråret nedjusteres, og det gør det sværere at nå de langsigtede målsætninger.

»Vi har et meget ambitiøst mål om at nå 30 mio. passagerer i 2015. Det er vores højvækst-mål, men det kan kun nås, hvis vi går helt nye veje,« siger Brian Petersen, der 1. juli afløste den mangeårige lufthavnsdirektør Niels Boserup.

Han peger over for Børsen på, at en stærk lufthavn i Kastrup skaber flere fordele for det danske samfund som helhed, og derfor er der mange, som har interesser i at få passagertallet op.

Kilde: Børsen