Gældsbombe under opsplitningen af Mærsk

Obligationsgæld på næsten 45 mia. kr. vil besværliggøre en fremtidig opsplitning af A.P. Møller - Mærsk, hvis shipping- og olie­-konglomeratets bestyrelse vælger at gøre alvor af de aktuelle overvejelser. Aktionærerne får regningen, hvis milliardgælden skal refinansieres, siger ekspert.

Formand Michael Pram Rasmussen og resten af bestyrelsen i A. P. Møller­ - Mærsk skal forholde sig til gældsproblematikken ved en eventuel opsplitning. (Arkivfoto: Sophia Juliane Lydolph) Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er langtfra nogen nem øvelse, hvis bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk ender med at beslutte, at det 112 år gamle olie- og shipping-konglomerat skal splittes op i flere mindre virksomheder, sådan som det overvejes. Ud over den massive usikkerhed, som bestyrelsens overvejelser fører til blandt de næsten 90.000 medarbejdere i virksomheden verden over samt de formodentlig store følelser, en eventuel opsplitning vil medføre i ejerfamilien, er der også en væsentlig finansiel udfordring, som bestyrelsen med formand Michael Pram Rasmussen i spidsen skal finde en løsning på.

A.P. Møller - Mærsk har nemlig udstedt virksomhedsobligationer for samlet 6,4 mia. dollar, svarende til næsten 45 mia. kr. Obligationerne er udstedt på gruppeniveau, det vil sige i det samlede A. P. Møller - Mærsk, som vi kender i dag.

Derfor vil det give problemer, hvis bestyrelsen eksempelvis skiller olieforretningen Maersk Oil ud i et selvstændigt selskab og enten sælger det fra eller børsnoterer det separat. For hvor meget af gælden skal Maersk Oil så have med i afskedsgave?

Det er ifølge en række kilder i det finansielle miljø, som Berlingske har talt med, meget vanskeligt at lave regnestykket. I flere af de store danske bankers altieanalyseafdelinger regnes der nu på, hvad det kan komme til at betyde for Mærsk samt for de store institutionelle investorer i ind- og udland, der har købt obligationerne.

Dertil kommer, at hvis der ændres på gruppestrukturen- og sammensætningen i A.P. Møller - Mærsk, kan obligationerne kræves indfriet af de investorer, der i sin tid har købt dem. Der er nemlig typisk i obliga­tionerne en såkaldt change of control-klausul, som betyder, at obligationsejerne kan kræve obligationerne indfriet – altså kræve at få deres penge tilbage – hvis der ændres drastisk i selskabets struktur og ejerforhold.

»Sker der en change of control, sådan som det tilsyneladende er en mulighed i Mærsk, hvis man splitter selskabet op, skal en virksomhedsobligation typisk betales tilbage,« siger Jens Dick-Nielsen, der er lektor på CBS og ekspert i kreditrisiko og virksomheds­obligationer.

Han fortsætter:

»Hvis selskabet har pengene, kan man selvfølgelig bare betale, ellers kan man udstede en ny obligation til at finansiere tilbagebetalingen eller låne pengene i en bank. Men de omkostninger, der vil være ved at refinansiere gælden, vil typisk være noget, som aktionærerne kommer til at betale for,« siger Jens Dick-Nielsen.

Alt er i spil

I forbindelse med fyringen af topchefen, Nils Smedegaard Andersen, for godt to uger siden kom det frem, at A. P. Møller - Mærsk står ved den største strategiske skillevej i mange, mange år. Formand Michael Pram Rasmussen sagde i den forbindelse, at bestyrelsen arbejder på at »gentænke hele strukturen i A.P. Møller – Mærsk, og i dette arbejde er alt i spil«.

Det vil alt andet lige få stor betydning for virksomhedsobligationerne med en værdi af 45 mia. kr.

En virksomhedsobligation er en måde for virksomheder at låne penge på uden om bankerne. Konceptet er, at virksomheden udsteder en obligation i sit eget navn med en fast rente og en fast løbetid på f.eks. fem til syv år. Når obligationen udløber, får investorerne deres penge tilbage. Men sker der markante ændringer inden udløbet, er situationen en anden, og så kan det medføre, at investorerne skal have pengene med det samme.

»Det behøver ikke være noget, investorerne decideret skal frygte. Men det er selvfølgelig noget, som udstederen – i dette tilfælde Mærsk – skal finde en løsning på, og selv om Mærsk er en stor virksomhed, er 45 mia. kr. dog et relativt stort beløb, hvis de skal ud at refinansiere det,« siger Jens Dick-Nielsen

Et centralt tema

Aktieanalytiker i Sydbank, Morten Imsgard, er enig i, at netop virksomhedsobligationerne for 45 mia. kr. er et centralt tema for bestyrelsen i de aktuelle overvejelser om den fremtidige strategi og struktur i gruppen.

»Finansieringsstrukturen er et af de væsentligste argumenter for, at gruppen hænger sammen i dag, og det vil absolut være en af de store udfordringer, hvis man vælger at splitte virksomheden op. En af fordelene ved konglomeratstrukturen er, at man har nogle fundingmuligheder, som det enkelte selskab ikke vil kunne få alene,« siger Imsgard.

Han peger eksempelvis på Mærsk-selskabet Maersk Drilling, der udlejer borerigge til olieindustrien, og ligesom Maersk Oil er hårdt presset efter flere år med meget lave oliepriser. Begge selskaber har svært ved at bære en milliardgæld alene, fordi de stort set ikke tjener penge, men de er blevet båret igennem ved at være en del af hele Mærsk-gruppen.

»Der er ingen tvivl om, at ingen af selskaberne kan få de samme finansieringsvilkår, som gruppen har i dag. Alle selskaberne vil ende med at have mindre gunstige finansieringsvilkår. Det er prisen, som skal indregnes, hvis man vælger at splitte selskabet op. Det her er en af de afgørende betragtninger, når man skal afgøre, om det kan betale sig at splitte gruppen,« siger Morten Imsgard.

Vil evaluere alle muligheder

I A.P. Møller - Mærsk ønsker man ikke at kommentere udfordringen med gælden ved en eventuel opsplitning.

»Vi ønsker ikke at kommentere eller foregribe udkommet af den undersøgelse, som bestyrelsen har bedt ledelelsen om at igangsætte. Ledelsen har fået til opgave at vurdere, hvordan gruppens omstillingshastighed og synergier kan styrkes yderligere for at sikre vækst i fremtiden. Som bestyrelsesformanden tidligere har kommunikeret, ønsker vi at evaluere alle muligheder,« skriver pressechef Louise Münter i en mail til Berlingske.