Gældsbjerg giver DSB vrede kunder

Samtidig med at DSB er begyndt at køre med overskud, hæver selskabet billetpriserne. Overskuddet går til afbetaling af gæld, og det vækker vrede hos landets pendlere.

DSBs massive indsats for at nedbringe sin gæld giver utilfredshed hos kunder, der skal betale mere for deres rejser. I Folketinget er politikerne uenige om, hvordan DSB skal håndteres. Foto: Henrik Clifford
Læs mere
Fold sammen

DSB kæmper for at blive et sundt selskab og har det seneste år vist bedre resultater. Et gældsbjerg tynger dog stadig statens togsel-skab, og det står nu øverst på dagsordenen at nedbringe gælden. Nye tal fra DSB viser, at selskabet høvlede hele 1,844 milliarder kroner af sine samlede gældsforpligtelser i løbet af årets første ni måneder. Tilbage stod gæld på 15,632 milliarder kroner, og den skal længere ned. Selv med staten i ryggen er det nemlig dyrt at låne penge, og de seneste år har DSBs rentebetalinger ligget omkring 500 millioner kroner årligt.

»Vi har en eneejer, der er staten, og i øjeblikket tjener vi ejerens ønsker bedst ved at nedbringe vores finansielle omkostninger. Det gør vi ved at nedbringe gælden,« siger DSBs økonomidirektør Stig Patswa.

Meldingen kommer samtidig med, at DSB og Arriva 19. januar 2014 hæver billetpriserne med gennemsnitligt 1,3 procent. For landets pendlere stiger priserne i gennemsnit med 2,5 procent. Kombinationen af, at DSB både høvler af på gælden og hæver billetpriserne, falder pendlerne for brystet.

»Det er ikke tilfredsstillende som kunde at betale mere uden at få et bedre produkt, fordi DSB skal afbetale en stor gæld. Fra politisk side har vi både hørt om billigere og bedre kollektiv transport, men det her er jo det modsatte,« siger Rasmus Selsmark, pendlertalsmand for strækningen Sorø-København.

Står det til Kystbanens pendlertalsmand Michael Randropp, skal der tages drastiske midler i brug.

»Enten må man lægge den her gæld over i et afviklingsselskab og lade DSB køre på lige vilkår med konkurrerende selskaber. Ellers må man give DSB mere konkurrence. Hvis man ikke finder en løsning, kommer togpassagererne til at lide under DSBs kæmpegæld de næste mange år,« siger han.

Gæld i voldsom vækst

I perioden 2001 til 2011 voksede DSBs samlede gældsforpligtelse fra omkring 6,3 milliarder kroner til næsten 17,6 milliarder kroner. I samme periode faldt selskabets egenkapital fra 7,1 milliarder kroner til fem milliarder kroner. Den voldsomme vækst i gælden skyldes primært indkøb af nyt togmateriel, men også skandalesager som udlandseventyret, Rejsekortet og IC4 har været dyre bekendtskaber.

DSBs seneste kvartalsregnskab viser forbedringer på de to nøgleposter egenkapital og gæld. I dag ligger DSBs soliditetsgrad på 24 procent, men målet er 30 procent. Et vigtigt element i at forbedre soliditeten er at skabe overskud og nedbringe gælden. Og statens togselskab har et stykke vej igen, understreger økonomidirektøren.

»Vi har rykket os langt, men vores resultater er nødt til at blive endnu bedre for at ramme vores mål om soliditet. Derfor skal gælden længere ned,« siger DSBs økonomi-direktør Stig Patswa.

Politikerne uenige om DSB

Spørgsmålet om billetpriserne skyder han videre til ejerne på Christiansborg.

»Hvordan, billetpriserne vil stige eller ikke, afhænger af den aftale, der er indgået med ministeriet. Vores fokus vil hele tiden være på at skabe et så sundt DSB som muligt inden for de rammer og de aftaler, vi arbejder under,« siger Stig Patswa.

Holdningerne til DSB deler Folketinget.

Ifølge Venstres DSB-ordfører Martin Geertsen er gælden den »helt store klods om benet« på DSB. Og oppositionspartiet så gerne, at DSBs gæld flyttes til et afviklingsselskab, mens man øger konkurrencen på skinnerne.

»Regeringen sætter DSB før passagererne og skatteborgerne ved at fastholde den nuværende model,« siger Martin Geertsen og fortsætter:

»Vi mener, at man burde etablere et nyt DSB A/S fra bunden og omtale det gældsafviklingsselskab. Gælden kunne blandt andet nedbringes ved salg af DSBs S-tog og salg af ejendomme samt gennem det provenu, som man formentlig vil få ind ved at sikre mere konkurrence.«

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har dog ingen planer om at afvikle DSB.

»DSB er ved at gøre op med tidligere dårligdomme i virksomheden og gennemføre en ret ambitiøs effektiviseringsplan, der skal rette op på gælden. I den situation er det mest fornuftige ikke at bruge et overskud på at sænke priser. Det mest fornuftige er at høvle af på gælden, for det koster jo at have en gæld, der skal betales renter på. Og et DSB, der bliver ved med at være tynget af en rentebyrde, vil jo ikke være til fordel for passagererne,« skriver hun i en e-mail.

For ministeren er det afgørende, at DSB har en økonomi, der er stærk nok til, at selskabet løbende kan afdrage på gælden. Hun mener i øvrigt, at prisstigningerne næste år er »beskedne«, mens det er vigtigt, at DSBs økonomi bliver robust nok til indkøb af eltog efter 2014.