Gabriel Holding køber britisk producent af skærmvægge

Gabriel Holding har købt den britiske producent af skærmvægge, Screen Solutions. Prisen er aftalt til 4,5 mio. pund svarende til 38,9 mio. kr.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere

Screen Solutions omsatte sidste år for 7,1 mio. pund, overskuddet før skat lød på 0,5 mio. pund og der var i snit ansat 70.

Købet sker som et led i den fortsatte styrkelse af Gabriels tilstedeværelse i Storbritannien.

»Koncernen forventer for 2016/17, at omsætningen fra Screen Solutions vil bidrage positivt til koncernens samlede vækst, mens overtagelsesomkostninger vil medføre et negativt resultatbidrag for 2016/17,« oplyser Gabriel Holding.