Fyldte ordrebøger koster: Håndværkere begår igen flere byggefejl

Efter en lang periode med få fejl og forsinkelser i byggeriet, og meget høj kundetilfredshed, peger kurverne nu igen den forkerte vej. Det kan være et resultat af travlhed, og sporene fra for 10 år siden skræmmer.

Byggeri er komplicerede processer, og når der – som nu – er travlhed i branchen, stiger risikoen for fejl, mangler og forsinkelser. Foto: Ulrik Samsøe Figen for Dansk Byggeri Fold sammen
Læs mere

Af de byggerier, der bliver afleveret for tiden, er 5,3 pct. behæftet med fejl, der er alvorlige nok til, at de er forstyrrende i forbindelse med ibrugtagningen. Det fremgår af en analyse fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond.

Tallet virker måske ikke alarmerende og er det for så vidt heller ikke. Men det er på sit højeste niveau over det seneste halvandet års tid, og det følger et mønster: Også på parametre som rettidighed i afleveringen og den økonomiske værdi af fejl og mangler går det pludselig i den forkerte retning.

Peter Hesdorf, adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Centers Fond, advarer om, at branchen må være opmærksom, så man ikke ender i samme morads som under byggeriets forrige højkonjunktur mod 00ernes slutning, hvor omfanget af fejl og forsinkelser blev ekstraordinært stort.

»Der er slet ingen tvivl om, at det står bedre til nu end dengang. Men vi ser en tendens til, at det vender nu, og man skal huske tilbage til dengang i 2008, hvor det virkelig begyndte at gå galt,« siger han.

Pludselig stigning

Andelen af byggerier med betydelige mangler er steget pludseligt over de seneste måneder, og det samme gælder f.eks. forsinkelserne. 95 pct. af byggerier bliver afleveret til tiden, men det gennemsnitlige antal dage, byggerier går over tiden, er siden maj 2016 steget med ca. en dag for byggerier, der varer 10 måneder.

Igen er det ikke høje tal, men det skal her ses i lyset af, at der er taget højde for aftalte tidsfristforlængelser. Det vil sige, at der her er tale om situationer, hvor byggevirksomheden enten selv er blevet overrasket over en forsinkelse eller har glemt at informere kunden om den.

Også ulykkesfrekvensen er skudt i vejret til det højeste over det seneste halvandet år, men her ligger man dog ikke så meget over niveauet sidste vinter.

Når Byggeriets Evaluerings Centers Fond måler på kundetilfredshed og -loyalitet, synes den negative tendens at være lidt mere langsigtet. Her vendte kurverne allerede for et års tid siden.

Begge dele ligger dog stadig til den absolut positive side med bedømmelser på ca. fire på en skala, der går fra et til fem.

Byggeriets Evaluerings Centers Fond er en privat virksomhed, der tilbage i 2002 blev stiftet af byggeriets organisationer for at arbejde for at forbedre vilkårene i byggeriet. To år senere påbegyndte man de månedlige målinger af fejl, mangler, forsinkelser, arbejdsulykker og kundetilfredshed.

I de første år så man kun få fejl, men da byggeriet for alvor blev ophedet i 2008, kom der en brat stigning. Også en væsentligt større stigning end den, man ser nu. Men, anfører Peter Hesdorf, det kan i værste fald være, fordi vi endnu kun har set begyndelsen i denne omgang.

Et par faktorer er dog anderledes nu: Dels er byggeaktiviteten i dag noget mindre – ca. 30 pct., målt på beskæftigelsen for byggeentreprenører. Dels gled man dengang direkte fra højkonjunktur til dyb krise. Byggerier skulle færdiggøres, mens byggefirmaer gik konkurs, og det gjorde det naturligvis ikke nemmere at få arbejdet gjort færdigt til tiden og uden fejl.