Fupklassificering af studier

Regeringen lykønsker sig selv med, at der er sket en stigning på 11 pct. i søgningen til IT-uddannelser. Definitionen af sådanne er imidlertid tvivlsom.

Foto: Jens Hage.
Læs mere
Fold sammen
Antallet af unge, der tager en længerevarende IT-uddannelse, kan med et snuptag øges med godt 40 procent. Fjern blot adgangsbegrænsningen for studiet film- og medievidenskab. Det tæller nemlig som en IT-uddannelse for videnskabsminister Helge Sander.

689 unge havde søgt studiet på Københavns Universitet, der på sit websted lokker med, at det er vejen til at blive filmanmelder, filmdramaturg, festivalarrangør m.v. Kun 104 slap igennem nåleøjet, og det tal tæller altså med i de 1.358, som ifølge Helge Sander starter på en IT-uddannelse.

Tallet repræsenterer en stigning i IT-optaget på 11 procent. Det samlede optag steg dog med 12 procent i forhold til 2008, der blev betegnet som et katastrofeår grundet et voldsomt fald i interessen.

»Regeringen har været særlig optaget af at styrke optaget på netop IT- og ingeniøruddannelserne i de senere år. Derfor er det glædeligt, at stadig flere unge oplever disse uddannelser som attraktive og fyldt med spændende og kreative jobmuligheder,« siger Helge Sander i en pressemeddelelse udsendt i torsdags.Med den optagethed og glæde kan det undre, at man ikke blot åbner for sluserne for alle »IT-uddannelserne«. Der skulle for eksempel et karaktergennemsnit på 9,7 til for at komme ind på film- og medievidenskab.

Filmeksemplet illustrerer, hvor villig man er på politisk og embedsmandsniveau til at stikke folk blår i øjnene, når der er behov for at tegne et billede af en ønsket succes. Og på universitetsniveau har man for længst smukkeseret populære studier inden for humaniora og samfundsvidenskab med ord som IT, internet eller nye medier. Det gav politisk velvilje og stadig fuld belægning, altså taxameterkroner.Nul matematikkrav.

Kigger man på, hvad Videnskabsministeriet betegner som IT-uddannelser, så ses der intetsteds et adgangskrav om datalogi fra gymnasiet. For godt en tredjedel af uddannelserne er matematik heller ikke noget krav. Her fordres typisk dansk på A-niveau, engelsk på B, historie eller idéhistorie eller samtidshistorie på B, og så yderligere et sprog. Universiteternes egen præsentation af Helge Sanders »IT-uddannelser« er også sigende: Faget Medievidenskab, der har tiltrukket 142 unge blandt de 1.358, præsenteres således: »Er du interesseret i historier på TV, internet og film? Vil du vide, hvordan historierne bliver lavet, hvorfor nogen fænger, mens andre forsvinder, og hvordan medierne fungerer i en stadig mere kompleks informationstidsalder? Vil du lære selv at fortælle historier i forskellige medier?«

Faget Digitalt design, æstetik og interaktion, der handler om »IT til kunst og underholdning«, præsenteres således: »Oplevelser og æstetik spiller en stigende rolle i vores kultur. Æstetisk teori og kunstneriske praksisformer inddrages i mange sammenhænge lige fra produktdesign over markedsføring til leg og underholdning med henblik på at styrke oplevelseselementet og evnen til at kommunikere holdninger, værdier og udtryk.«

Appetitvækkeren til faget Medialogi, som 137 unge starter på, lyder således: »Medialogi fokuserer på undervisning og forskning, der kombinerer teknologi og kreativitet for at designe nye processer og værktøjer til brug inden for kunst, design og underholdning.«

Film- og medievidenskabens lokkemad er: »Er Michael Moores film om USA sandhed eller manipulation, hvordan skal det gå med gratis-aviserne, og hvad handler Lars von Triers film egentlig om? Danskeren er storforbruger af medier – TV, film, aviser, internet, mobiler – og forbruget er stigende. Hvis du har lyst til at finde ud af, hvordan alt det påvirker mennesker, kultur og samfund, kan du læse film- og medievidenskab.« Og det kalder videnskabsministeriet altså for en IT-uddannelse.

Humaniora med strøm på
Noget renere er et par nyoprettede studier, hvor der kræves matematik, dog kun på B-niveau. På IT-universitetet har man succes med det nyoprettede bachelorstudie Digitale medier og design. 74 unge er optaget. »Få din hyre for at hænge ud på Twitter, Facebook og andre sociale netværk. Og lær at styre digitale medieproduktioner,« lyder tonerne.

På Københavns Universitet ses det nyoprettede Kommunikation og IT. »Vil du udvikle den nye Facebook?«, lyder et af budskaberne, og et andet således: »Det er humaniora med strøm på i bogstavelig forstand, for faktisk lærer man at programmere, men man lærer også om nye mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation.«

Læs Dorte Tofts blog her

Det er helt fint og på høje tid, at universiteterne har fattet, at IT udgør en elementær funktionalitet i de fleste sammenhænge. Det er ikke o.k., at vi andre – inklusive erhvervslivet – skal foregøgles, at nu er de unge blevet rigtigt interesserede i IT. Men erhvervslivet vil, når bedre tider nærmer sig, måske få nytte af de unge, der ikke får job som filmanmeldere, designere og kunstnere med deres »IT-uddannelse«.