Frygteligt første kvartal trækker spor i Østjydsk Bank

Østjydsk Banks resultater for første halvår er deprimerende læsning - dog mest grundet en voldsom nedskrivning i første kvartal, der sendte banken i torvene.

Foto: Lars Rasborg.
Læs mere
Fold sammen

Samlet for første halvår må banken notere sig et underskud før skat på 173,7 mio. grundet nedskrivninger på voldsomme 223,7 mio. kr. 215,6 mio. kr. af disse stammer dog fra første kvartal.

Kigger man på andet kvartal isoleret ser det pænere ud. Netto rente- og gebyrindtægterne endte på 72,7 mio. kr. og nedskrivningerne lå på 8,1 mio. kr. Det gav et resultat før skat på 17,4 mio. kr. Ved udgangen af andet kvartal var egenkapitalen 216,0 mio. kr. mod 607,4 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Solvensprocenten er ved udgangen af halvåret 13,6 mod 12,8 ved udgangen af 2012. Finanstilsynets krav til banken er 11,7 pct.

Banken blev i andet kvartal ramt hårdt af et besøg fra Finanstilsynet. Bankens solvensprocent faldt til under det tilladte, og derfor blev der iværksat en genopretningsplan, der inkluderer frasalg af filialer og en kapitalrejsning.

Revisorerne fra Deloitte og BDO skriver dog i deres påtegning:

- Ledelsen har i samme note anført, at selv om genopretningsplanen gennemføres i sin helhed, er det væsentligt for bankens mulighed for at leve op til de kommende øgede kapitaldækningsregler og likviditetskrav, at banken fremadrettet opnår en styrket indtjening, samt at banken i fornødent omfang vil kunne tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder.

Før kursreguleringer og nedskrivninger venter Østjydsk Bank nu et resultat på 90 til 100 mio. kr. mod tidligere 100-115 mio. kr.

Tabel for Østjydsk Bank for første halvår af 2013:

#

Mio. kr. H1 2013 H1 2012 FY 2012

----------------------------------------------

Netto rente/gebyrindt. 144,1 162,3 298,5

Kursreguleringer 9,3 7,7 22,2

Nedskrivninger 223,7 69,1 -490,9

Resultat før skat -173,7 18,95 -329,8

----------------------------------------------

#

Forventninger til 2013

#

Mio. kr. Efter H1 Før H1

----------------------------------------

Resultat f. kursreg. og 90-100 100-115

nedskr.

----------------------------------------

#

/ritzau/FINANS

Bertil Barkholt Fruelund +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans[AT]ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk