Fritz Schur tager magten i børsnoteret selskab

Erhvervsmanden Fritz Schur har for et millionbeløb købt sig til magten i det børsnoterede selskab Brd. Klee A/S.

Foto: Liselotte Sabroe

Den kendte erhvervsmand Fritz Schur, der tidligere har været formand i store selskaber som Dong Energy, SAS og Post Nord, er ved et aktiekøb på vej til at overtage magten i den børsnoterede virksomhed Brd. Klee A/S.

Virksomheden, der er beliggende i Albertslund vest for København, er leverandør af tekniske komponenter og halvfabrikata til dansk industri såsom gear & gearmotorer og motorer, pumper & blæsere.

I virksomhedens seneste regnskabsår 2014-2015 lød omsætningen på 157 mio. kr., hvilket gav et overskud efter skat på syv mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 13,9 pct.

Fredag indgik Fritz Schur aftale med med Jan Klee Holding ApS, et selskab ejet af Jan Klee, om køb af nominelt 900.000 kr. A-aktier og nominelt 1.380.600 kr. B-aktier i Brd. Klee A/S svarende til 44,67 pct. af aktiekapitalen og 48,72 pct. af stemmerne i selskabet.

64-årige Fritz Schur, der er næstformand i virksomheden, ejer i forvejen nominelt 900.000 kr. A-aktier og nominelt 1.381.300 kr. B-aktier i Brd. Klee A/S via diverse selskaber. Efter købet vil Fritz Schurs samlede direkte og indirekte aktiepost dermed svare til 97,45 pct. af stemmerettighederne og 89,36 pct. af aktiekapitalen.

Den aftalte handel afventer nu godkendelse af de danske konkurrencemyndigheder. Gennemføres handlen, vil Jan Klee Holding ApS ikke længere eje aktier i Brd. Klee A/S.

Virksomhedens aktier er delt op i to klasser; A- og B-aktier. A-aktierne er ikke noteret på børsen, de har en nominel værdi på 1.800.000 kr. og giver 180.000 stemmeretter.

B-aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. De har en nominel værdi på 3.305.000 kr. og giver 33.050 stemmeretter.

Efter handlen vil Fritz Schur eje samtlige A-aktier svarende til 84,49 pct. af stemmerettighederne og 35,26 pct. af aktiekapitalen samt nominelt 2.761.900 kr. B-aktier svarende til 12,96 pct. af stemmerettighederne og 54,10 pct. af aktiekapitalen.