Fremtidens fisk er opdyrkede

Grænsen for traditionelt fiskeri er for længst nået, mens mundene, der skal mættes, bliver flere.

Grænsen for traditionelt fiskeri er for længst nået, mens mundene, der skal mættes, bliver flere. Fold sammen
Læs mere

»Fisk to gange om ugen.«

Det er nok de færreste her i landet, der ikke har hørt den linje før, og antallet af danskere, der sætter gaflen i fisk, er da også steget. Mængden af mennesker på jorden stiger hver dag, og på verdensplan bliver alle fiskebestande enten udnyttet fuldt ud eller overfisket. Det fortæller Torger Børresen, der er chefkonsulent ved Danmarks Tekniske Universitet.

»Det er i allerhøjeste grad nødvendigt at opdrætte fisk. Traditionelt fiskeri har nået sin grænse på verdensplan, og man kan ikke fange flere på en bæredygtig måde. Andelen af fisk fra opdræt ligger allerede på omkring 50 procent af alle fisk, som markedsføres, og tallet vil stige i takt med efterspørgslen,« siger han.

I Danmark blev der i 2012 produceret 18.000 ton fisk fra traditionelt fiskeri, mens der blev produceret næsten 41.000 ton fra dambrug og havbrug, viser tal fra Dansk Akvakultur, der er brancheforening for dansk opdrætserhverv. Men produktionen sker ikke uden effekt på miljøet. I et havbrug lever flere ton fisk i et stort net ude på havet, hvor de bliver fodret hver dag. Selv om fisk optager en stor del af foderet, hvis man sammenligner med andre dyr, kan de ikke optage alt det foder, de får. Derfor bliver blandt andet kvælstof og fosfor flere steder tilført vandet, fortæller Torger Børresen. Også havbunden under et stort havbrug bliver påvirket, fordi efterladenskaber fra fiskene falder til bunds, men her arbejdes der på løsninger.

»Forskningsmæssigt arbejder man på at kunne kombinere fiskeopdræt med for eksempel dyrkning af tang, muslinger eller rejer, der kan opfange mange af de affaldsstoffer, som er tilovers fra fiskeopdræt, og som de andre organismer kan bruge som næringsstoffer,« siger Torger Børresen.

Han fortæller dog også, at de små havbrug ikke udgør et egentligt miljøproblem.

»De små lokale havbrug har minimal betydning for miljøet, og vandgennemstrømningen kan fortynde udledningen af affaldsstoffer og gøre den ubetydelig. Men når der er mange havbrug tæt på hinanden, kan det have negativ betydning for miljøet,« siger han.