Fremgang i landbrugstruet Vestjysk Bank

Vestjysk Bank forbedrer bundlinjen i første kvartals regnskab, men har fortsat en skrøbelig økonomi og er truet af en eventuel forværring af krisesituationen i landbruget.

Foto: Johan Gadegaard. Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank.
Læs mere
Fold sammen

Den skrøbelige Vestjysk Bank forbedrer sin økonomiske situation, men truslerne lurer stadig for banken, der på grund af en årrække med økonomiske problemer har omdannet statslån til aktier, hvorfor den danske stat ejer godt 80 pct. af banken.

Med et resultat efter skat på 32 mio. kr. i første kvartal 2015 har Vestjysk Bank forbedret bundlinjen med seks mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

»Vi glæder os over det positive resultat, ikke mindst med dét in mente, at resultatet er skabt på en anden baggrund end i første kvartal 2014. Bankens balance er faldet med to mia. kr. fra 23,9 mia. kr. pr. 31. marts 2014 til 21,9 mia. kr. pr. 31. marts 2015. Skyerne over dansk landbrug er desværre ikke blevet lysere i løbet af det seneste år, hvilket vores stadigt høje nedskrivningsniveau bevidner, men vi har tjent penge i årets første kvartal, og det er essentielt for banken,« siger adm. direktør Jan Ulsø Madsen i en meddelelse.

Svag økonomisk polstring

Et væsentligt fokusområde for Vestjysk Bank er at styrke bankens solvensnøgletal, der fortsat er spinkle. Banken har en kapitalprocent på 12,4 mod et individuelt solvensbehov på 10,5 procent. Det giver en overdækning på 1,9 procentpoint svarende til 333 mio. kr..

Minimumskravet til solvensen er 8 pct., og dermed svarer Vestjysk Banks overdækning til, at banken er 518 mio. kr. fra at måtte opgive fortsat bankdrift. Samtidig er banken blot 69 mio. kr. fra kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.

»Afstanden er fortsat spinkel, men i bedring, og giver råderum til en fortsat udvikling af banken,« siger Jan Ulsø Madsen.

Landbruget truer

Jan Ulsø Madsen har for nyligt sagt til Berlingske Business, at landbruget er den helt store udfordring for Vestjysk Bank lige nu. Vestjysk Bank har lånt mange penge ud til kriseramte landmænd, og dermed er banken sårbare over for yderligere nedgang i landbruget.

Vestjysk Bank oplyser, at afregningspriserne på især svinekød er forbedret i første kvartal 2015, mens landmænd med malkekvæg ikke har oplevet en tilsvarende positiv udvikling i mælkepriserne. Til risikoafdækning af de stadigt lave afregningspriser har Vestjysk Bank afsat 50 mio. kr. i bankens individuelle solvensbehov.

Banken forventer et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr., hvilket kan styrke bankens økonomi, men banken oplyser samtidig, at det afhænger af situationen i landbruget.

»Hvis landbrugets aktuelle krise bliver meget langvarig og/eller forværres yderligere kan bankens betydelige eksponering mod denne branche indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2015. Tilsvarende kan gøre sig gældende, hvis konjunkturerne generelt forværres. Konsekvenserne af en eventuel forværring af det økonomiske klima for landbruget og/eller øvrige brancher vil således reducere bankens muligheder for at konsolidere sig i 2015,« skriver banken i regnskabet.