Freja parat til at køre ind i spændende år

En af landets største speditionsvirksomheder, Freja Transport & Logistics, er i fuld gang med at skærpe sin nordiske profil i en tid, hvor finanskrisen på flere måder kaster sin skygge over branchen.

Læs mere
Fold sammen
En af landets største speditionsvirksomheder, Freja Transport & Logistics med hovedkvarter i Skive, samler nu koncernens nordiske selskaber under modernavnet for at synliggøre sin markedsposition og komme styrket ud af den finansielle krise, der også har ramt transportbranchen.

Freja forventer en rekordomsætning på 2,3 mia. kr. for 2008, hvilket er en stigning på knap 44 procent i forhold til året før. Resultatet ventes til gengæld at lande omkring nullet. 2008 var et år med meget store udfordringer, og de bliver ikke mindre i år, erkender koncernens grundlægger og bestyrelsesformand Jørgen Hansen.Hvordan er 2008 gået?

- Det har været et spændende år på mange måder. Meget usædvanligt brændte vi os på et par kontrakter, vi måtte trække os ud af. De fejlskud har kostet. Til gengæld har vore selskaber i Finland, Norge og Sverige klaret sig rigtig godt. Det var også et år med store investeringer i blandt andet et nyt centralt jysk domicil i Stilling og indførelsen af et nyt it-system, der har kostet op imod 30.000 interne ressourcetimer.Venter du et bedre eller dår- ligere resultat i 2009?

- Også det bliver et spændende år. De senere år har vi gennemført en række meget store investeringer, der, hvis verden ikke går helt i selvsving, vil hjælpe os til et bedre resultat end for 2008 med en nogenlunde uændret omsætning.Hvordan har du gearet din virksomhed til at komme igennem 2009?

- Vi har investeret os til en række synergigevinster via blandt andet det nye it-system og vores nye platform i Stilling. Alene det, at vores internationale trafikker nu er samlet ét sted, gør, at vi har sparet, hvad der svarer til 10-12 procent af med- arbejderstaben. Langt den største omkostningsprofil ligger imidlertid hos vore vognmænd. Vi har ikke egne biler, men der er grænser for, hvor meget du kan presse dine leverandører.Lancerer du nye produkter? Hvilke, hvornår og hvordan?

- Efter at vi har fået strømlinet vores internationale aktiviteter med platformen i Stilling, vil vi fokusere mere på effektivisering og synliggørelse af vores nationale distributionssystem i år. Fra 1. februar i år har vi desuden udstationeret en af vore dygtige, unge medarbejdere i Moskva. Hans opgave bliver at udvikle transporter mellem de nordiske lande og det store russiske marked og ikke mindst servicere vore bestående kunder på dette marked.Hvordan forventer du omsætningen udvikler sig i 2009?

- Den bliver på niveau med 2008, men her skal man jo huske på olieprisens indflydelse på omsætningen. Olieprisen og dermed de olietillæg, vi opkræver, er blevet mindre. Dermed også være sagt, at vi skal arbejde lidt mere og løbe lidt stærkere for at nå samme omsætning i 2009 som i 2008. Især i Sverige har vi forventninger om en omsætningsvækst omkring de 20 procent.Hvordan sker konkurrence- situationen ud? Bliver den skærpet eller mindsket?

- Den bliver i hvert fald ikke mindre hård med alle de statsfinansierede transportvirksomheder, vi er oppe imod.Har du planer om at investere i år – hvor skal der i givet fald investeres?

- Vi holder øje med mulighederne i Sverige. Jeg har kig på et par steder, hvor det kunne være interessant at etablere sig.Har du sparet på omkostningerne, og hvor vil du i givet fald rationalisere?

- Vi har tilpasset os markedssituationen, og vi rationaliserer de steder, vi kan.Har du behov for flere eller færre medarbejdere?

- Vores nye it-system sikrer os, at vi skal kunne øge omsætningen med 20 procent uden at skulle ansætte flere medarbejdere.Hvad håber du mest på i det kommende år?

- At der kommer ro på de finansielle markeder i en grad, så gode og sunde projekter får lov til at blive afprøvet uanset, om vi taler lån til en patentansøgning eller færdiggørelsen af en privat bolig.Hvad frygter du mest for i det kommende år?

- At folk ikke forholder sig rationelt til tingene, og at samfundet går i sort, så finanssektoren mister modet og evnen til at kunne og turde fungere som det, den var tiltænkt.