Fratrædelser koster DSB dyrt

Den ny DSB-chef Jesper Loks første regnskab er markant påvirket af store omkostninger i forbindelse med fratrædelser.

Foto: CHRISTIAN FISKER

Stormsuste DSB ville faktisk være kommet ud af første halvår med et overskud på 38 mio. kroner, hvis det ikke var for store engangsposter.

Omkostninger på 183 mio. kroner i forbindelse med fratrædelser tynger nemlig regnskabet. Selskabet kommer derved ud af første halvår med et underskud på 125 mio. kroner sammenlignet med et underskud på 69 mio. kroner i samme periode sidste år.

"Resultatet er markant påvirket af de igangværende effektiviseringsbestræbelser. Således er der alene til fratrædelsesomkostninger indeholdt 183 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket af højere afskrivninger og finansielle omkostninger, samt øgede pensionsomkostninger til udlånte tjenestemænd (40 mio. kr.)," står der i regnskabet.

Administrative poster skåret hårdt

I maj i år svang den dengang nytiltrådte DSB-direktør Jesper Lok sparekniven og offentliggjorde, at han frem til 2014 vil nedlægge 1.000 stillinger.

Indtil videre har det især kostet stillinger på selskabets administrative poster. I begyndelsen af maj gennemførte DSB afskedigelser af ledere og medarbejdere, hvor i alt 207 medarbejdere valgte at takke ja til et tilbud om en frivillig fratrædelsesordning, mens man afskedigede yderligere 121 ledere og medarbejdere.

Større indtægt pr. passager

På indtægtssiden melder DSB om en fremgang på tre pct. i forhold til første halvår af 2011. På passagersiden er indtægten per togkilometer desuden steget med fem pct.

"Den positive udvikling er drevet af flere passagerindtægter som følge af flere kunder i Fjern- & Regionaltog og i S-tog samt en højere gennemsnitspris," står der i beretningen.

Image i bedring

DSB har gennem længere tid døjet med et ekstremt dårligt image - selskabet har blandt andet indtaget bundplaceringen på Berlingske Business Magasins image-analyse i flere omgange. Ifølge DSBs egne omdømmetal kan selskabet imidlertid spore en svag fremgang, men skriver samtidig:

"Der er ingen tvivl om, at det vil tage tid at genvinde tilliden til DSB. Vi arbejder på det."

Samtidig venter DSB et positivt resultat i 2012 som helhed fraregnet de store omkostninger i forbindelse med fratrædelserne.