Frank Jensens femårsplan skal skabe 20.000 job i København

København vil ryste sit dårlige image af sig. Ny, stor strategiplan udgør ifølge overborgmesteren en ny tilgang erhvervslivets forhold og ønsker. Planen kaldes ambitiøs, men organisationer peger på, at der fortsat er store udfordringer.

Foto: Niels Ahlmann Olesen.
Læs mere
Fold sammen

Tusinder af nye job i det private erhvervsliv. Lettere vej gennem kontorjunglen, og en sammentænkning af forvaltningernes indsats. Der er store emner på bordet i den nye erhvervspolitik i hovedstaden, men det er også meningen. Kommunen vil nu gøre en stor, samlet indsats for at ændre Københavns noget slidte image i erhvervslivet.

Torsdag skal Borgerrepræsentationen blåstemple erhvervs- og vækstpolitikken for perioden 2015-2020. Den bygger blandt andet på erfaringerne og indstillingerne fra den arbejdsgruppe, der med tidligere chefredaktør på dagbladet Børsen, Leif Beck Fallesen, som formand, i en årrække var sat til at udpege de mest ømme tæer i hovedstadens ageren over for erhvervslivet.

At der overhovedet kommer en samlet plan på bordet er nyt. Og overborgmester Frank Jensen (S) er ikke bleg for at kalde strategiplanen for både omfattende og ambitiøs.

»Nu skal man passe på med selvros, men jeg synes alt andet lige, at der er tale om en ambitiøs plan. Forvaltningerne skal til at arbejde mere sammen. Vi har konkrete mål og handlingsplaner - og de er udarbejdet på baggrund af blandt andet anbefalinger fra organisationer og 150 virksomheder,« siger Frank Jensen og tilføjer:

»København bliver hele tiden bliver bedømt på flere punkter. Vi bliver udnævnt til at være en af de bedste byer at bo i, så noget gør vi rigtigt. Nu skal vi også sørge for, at vi bliver en erhvervsvenlig by. Virksomhederne skal opleve, at kommunen gerne vil have, de er der. I dag er det ofte omvendt.«

Planen indeholder seks indsatsområder, der går på tværs af forvaltninger. De handler både om at gøre livet lettere for erhvervslivet og om at gøre byen mere attraktiv at flytte til - samt om at få uddannet den rigtige arbejdskraft. For de eksisterede virksomheder bliver der set på omkostninger ved kommunal kontakt og arbejdet med at skabe én samlet indgang for erhvervslivet bliver fortsat.

Alt i alt er ideen, at forvaltningsmæssig sammentænkning og service skal sættes langt mere i fokus, end det er tilfældet i dag. Planen er på et overordnet detaljeniveau, men budskabet i det samlede billede er klar: København skal udvikle sig til en langt mere erhvervsvenlig kommune.

Resultatet skal blive, at der ind til 2020 bliver skabt 20.000 nye job i det private erhvervslivet i hovedstaden samt at udenlandske virksomheder skaber 4.000 job i hele det storkøbenhavnske område. BNP-væksten skal op på fem procent årligt, hvilket udover året 2010 var et før-finanskrise­fænomen. Endeligt skal hovedstaden væk fra sit nuværende image af at være en af de danske byer, der har det ringeste erhvervsklima.

Positive erhvervsfolk

Fra en stribe af erhvervslivets organisationer bliver strategiplanen overordnet set modtaget godt. De har da også været inde over og har givet deres mening om, hvor der skal sættes ind. Og de er i et vist omfang blevet hørt, siger Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv, afdelingen for regional erhvervs­udvikling.

»Det er positivt, at København følger andre større danske byer og lægger en plan for, hvordan man ser byens erhvervsliv skal udvikle sig. Det har de ikke haft tradition for. På nogle områder kan man se, at man har taget nogle af vores bemærkninger til sig, men der er steder man ikke har lyttet nok,« siger han og tilføjer:

»Man er blevet klar over, hvilken erhvervsstruktur der reelt eksisterer i Københavns Kommune – hvad det er for nogle brancher, der præger kommunen. Den forsøger at danne sig et overblik. Det har tidligere været en udfordring i sig selv.«

At kommunen forsøger at samle trådene bliver også godt modtaget af næstformanden i DI Hovedstaden, Lars Peter Olsen. Det vigtige i det store billede er dog, at det er et skridt på vejen til at skabe den mentalitetsændring, erhvervslivet har efterspurgt i årevis.

»Det er et godt startskud. Der er stadig problemer, der skal adresseres – som eksempelvis det trafikale. Det er dog helt centralt, at kommunen arbejder på at møde erhvervslivet med en servicekultur frem for en myndighedskultur. Det er der nu fokus på, og det er vigtigt. Mentaliteten er afgørende. Man skal som virksomhed føle, at man kan komme igennem – og at alle arbejder på at skabe vækst i erhvervslivet,« siger Lars Peter Olsen, som også er direktør i motor­producenten B&W, der er ejet af tyske MAN.

Overborgmesterens dilemma

Overborgmester Frank Jensen erkender, at der er et stykke vej. Træerne ikke vokser ind i himlen, bare fordi kommunen nu har formuleret en strategi, og han bruger selv begrebet »at vende en supertanker« om kommunen. Der skal handling til – og mere end det. Beslutninger skal gennemføres og der skal evalueres på dem. Begge dele er Frank Jensen parat til at stå på mål for.

Hans dilemma er dog at opveje fordele og ulemper mod hinanden. Et af de store problemer er eksempelvis, at kommunen med den ene hånd gerne vil gøre hovedstaden mere grøn og cyklistvenlig – men samtidig skriger de mindre serviceerhverv på flere parkeringspladser og hensyntagen til deres biler og varetransport. I overborgmesterens optik er der tale om en opvejning på den lange bane. Byen skal gøres attraktiv for tilflyttere, der gerne vil nyde eksempelvis dens cykelkultur. Biltrafikken skal blive tilgodeset med parkeringshuse og intelligent trafik­styring.

Pointen er ifølge Frank Jensen, at det er på tide, at virksomhederne i det store billede ikke bare får at vide – men også oplever – at der er sket en mentalitetsændring på Råd­huset.

»Nogle virksomheder har oplevet, at de bliver presset ud, når kvarterer ændrer sig. Eksempelvis er B&W i dag presset ud på Teglholmen. Fremover skal udviklingen af det område skal tage udgangspunkt i, at de også skal kunne være der. Det er vigtigt. Også for kommunens troværdighed, når det gælder om at få udenlandske virksomheder hertil,« siger Frank Jensen.

Delte meninger om målet

Tiden vil vise, om det kommer dertil. Om målet med 20.000 nye private arbejds­pladser inden for fem år er ambitiøst nok, er der delte meninger om. København vokser med omtrent 10.000 nye indbyggere om året, så der er hænder nok. Frank Jensen siger i den forbindelse, at det er vigtigt at bemærke, at hovedstadsområdet er meget mere end København.

»Vi oplever en stor tilflytning i disse år – der skal også være job til de nye køben­havnere. Men de kan også ligge i Ballerup eller i Hillerød. København er centrum, motor og trækplaster for hele det område, vi kalder Greater Copenhagen. Det har over tre millioner indbyggere – og det er noget, vi kan brande til udlandet,« siger han med henvisning til det samlede Sjælland og svenske Skåne.

Når man spørger direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, så er der trods tonerne om en kommunal mentalitets­ændring over for erhvervslivet også et andet område, overborgmesteren kommer til at adressere. Og den handler også om en holdnings­ændring.

»Det er fint med tiltag og visioner. Men vi komme ikke uden om det praktiske – vi skal skabe plads til de nye virksomheder og skabe boliger til deres medarbejdere. Her ligger København ikke godt. Vi bygger ikke nok. Der er simpelthen ikke plads til alle tilflyttere og expats, man vil have til København,« siger han og tilføjer:

»Kommunen må også overveje, hvordan byen skal udvikle sig og eksempelvis overveje, hvor højt man må bygge. Vi bliver nødt til at tænke større – vi skal have et nyt mindset. På flere måder.«