Fra Kaj Holger til Klap Hesten

Når medarbejdere begår fejl, fører det ofte til frustrationer og straflignende reaktioner fra lederen – men faktisk kan lederen med fordel i stedet tilgive, vise medfølelse og vejlede.

Vibeke Skytte, Lederne Fold sammen
Læs mere

Kan du huske Kaj Holger? Patriarken og direktøren på fjernsynsfabrikken Bella i den danske TV-serie »Krøniken«, fortrinligt spillet af Waage Sandø.

Siden serien blev vist første gang, er Kaj Holger ofte blevet brugt som synonym for en leder af den gamle skole, der udelukkende tænker på sin bundlinje, er indædt modstander af enhver form for forandring og nytænkning, og for hvem medfølelse og empati for medarbejderne kan ligge et endog meget lille sted.

Jeg kom til at tænke på Kaj Holgers ledelsesstil, da jeg i min sommerferie læste en interessant artikel på finans.dk med overskriften »Tre trin til at blive en mere medfølende leder«. Sådan en overskrift i morgenavisen ville garanteret have fået Kaj Holger til at fnyse hånligt og kaste avisen fra sig!

I artiklen blev der sat spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, når ledere som reaktion på en fejl begået af en medarbejder giver medarbejderen en reprimande eller en lærestreg. For, lød det i artiklen, i stedet for, at lederen prompte responderer på en fejl med straflignende reaktioner, er det langt mere farbart at vise medfølelse og give vejledning, så den samme fejl ikke bliver begået igen. Og de positive effekter er mange – ikke kun for medarbejderen, som slipper for at skulle stå skoleret, men også for lederen selv.

Det lyder måske banalt – nogen vil måske sige, det lyder lige lovlig »langhåret« – men jeg synes faktisk, tesen er helt rigtig, og jeg vil derfor gerne gengive de tre råd, der var i artiklen til ledere, som skal forholde sig til en alvorlig fejl begået af en medarbejder.

Punkt ét er »Klap hesten«. Lederen skal tælle til ti, køle ned og sørge for at få styr på sine egne følelser. Man skal lade være med at reagere prompte, også selv om man måske foregiver ikke at være vred.

Punkt to handler om at sætte sig i medarbejderens sted og dermed vise medfølelse. Det er værdifuldt at se tingene med andres øjne og kan bidrage til, at lederen kan se aspekter ved situationen, som han eller hun måske ikke i første omgang havde fået øje på.

Punkt tre er »tilgiv«. Tilgivelse styrker lederens forhold til medarbejderen, idet der i tilgivelsen ligger en vigtig loyalitet, men gavner faktisk også lederen selv. Det er nemlig dårligt for hjertet at bære nag, idet blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, mens til-givelse fører til faldende blodtryk. Evnen til at tilgive gør endvidere, blev det fremhævet i artiklen på finans.dk, folk gladere og mere tilfredse, og risikoen for stress mindskes betydeligt.

Grundlæggende er jeg meget enig i tankerne om at tilgive og vejlede i stedet for at straffe. Reprimander hører i min verden som udgangspunkt til i et meget lille rum i lederens værktøjskasse, som kun skal åbnes, hvis det er strengt nødvendigt.

Når alt det er sagt, er der selvfølgelig ingen regler uden undtagelser. Jeg har både selv som leder oplevet og fra mange lederkolleger gennem årene hørt om situationer, hvor det ikke er farbart bare at »klappe hesten«, vise medfølelse og tilgivelse.

Hvis en medarbejder igen og igen begår den samme graverende fejl, kan det blive nødvendigt at ændre arbejdsgange eller måske finde en helt anden jobfunktion i virksomheden til den pågældende.

Og hvis der i fejlbegrebet også ligger, at medarbejderen ikke er sin opgave voksen eller ganske enkelt ikke er dygtig nok til at løse en konkret opgave, kan løsningen også være den mere alvorlige at sige farvel til medarbejderen og erstatte vedkommende med en mere kompetent person.