Fortsat underskud og nedjustering i ejendomsselskab

I første halvår af regnskabsåret 2014/15 har der i Asgaard Group, der i en kort periode hed Realia, primært været arbejdet med (gen-)udlejning af lejemål, der er eller bliver ledige - som følge af opsigelser.

Selskabet er ramt af en del tomme lejemål.

Omsætningen blev 11,8 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. i første halvår af regnskabsåret 2013/2014.

Driftsoverskuddet før værdireguleringer og skat (EBVAT) faldt til 3,8 mio. kr. fra 4,4 mio. kr, mens nettounderskuddet blev reduceret fra 3,3 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

Selskabets investeringsejendomme består af fem kontor-/logistikejendomme samt to rækkehuse. Kontor-/logistikejendommene udgør i alt ca. 25.000 kvadratmeter, og rækkehusene udgør i alt 250 kvadratmeter.

FORVENTNING NEDJUSTERES

Asgaard Group nedjusterer forventningerne til et resultat før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen 0 til minus 5 mio. kr.

Tidligere ventede selskabet et overskud på 0 til 5 mio. kr.

Asgaard oplyser desuden, at der forudses en negativ værdiregulering på 26-28 mio. kr., såfremt ledige lejemål i Allerød og Rødovre ikke genudlejes.