Fortsat store tab på Danske Banks udlånsbog

Selv om Danske Bank ser en stabilisering i nedskrivningerne på dårlige udlån, så fortsætter banken med at afsætte milliarder på nødlidende lån både i Danmark og udlandet. (Opdateret)

Læs mere
Fold sammen
I andet kvartal har Danske Bank-koncernen foretaget nedskrivninger på knap 6,6 milliarder kr., som kommer oven i de knap otte milliarder kr. der blev afskrevet i første kvartal.

Dermed har banken i alt nedskrevet sine udlån med godt 14,5 milliarder kr. i årets første seks måneder, og oven i det tal kan lægges de knap 11 milliarder kr. der blev afskrevet i anden halvdel af 2008.

Regnskabet viser, at det i høj grad er Danmark der er med til at presse nedskrivningerne op, og banken skriver direkte at "henset til den generelle økonomiske udvikling ventes i resten af 2009 fortsat høje nedskrivninger på udlån".

Problemer med udlånsbogen
En bank kan lave to slags hensættelser på udlån: Individuelle og gruppevise, eller porteføljenedskrivninger. Kravene til individuelle nedskrivninger blev væsentligt skrærpet for alle banker i 2005, så der skal være "objektive tegn" på at et lån er nødlidende, før man kan nedskrive på lånet.

Danske Bank har tidligere givet udtryk for, at man har en forsigtig nedskrivningspolitik, hvor man nedskriver så snart der er grund til det. Men tallene for første halvår viser, at langt hovedparten af nedskrivningerne i første halvår er individuelle. Og det er de gruppevise, der er "forsigtighedsnedskrivninger".

I alt tog Danske Bank 12,4 milliarder kr. i individuelle nedskrivninger i første halvår, og 2,2 milliarder kr. i gruppevise nedskrivninger. Og i Danmark tilbageførte man faktisk gruppenedskrivninger for 111 mio. kr.

Milliardtab på danske kunder
I andet kvartal tog Danske Bank nedskrivninger på 2,1 milliarder kr. på de danske bankkunder, mod 2,9 milliarder kr. i første kvartal, eller i alt 5,1 milliarder kr. Heraf skyldes de 800 mio. kr. dog ikke Danske Banks egne udlån, men bankens bidrag til Det Private Beredskab. Det kostede 200 mio. kr. i første kvartal, og 600 mio. kr. i andet kvartal.

Det næststørste tab på udlånsbogen var i Irland, der er hårdt plaget af en alvorlig økonomisk nedtur. Det kostede i første halvår banken 2,5 milliarder kr. i nedskrivninger. Overraskende kommer Danske Markets ind på en lidet eftertragtet tredjeplads, med nedskrivninger på 1,4 milliarder kr.

Det er usædvanligt, fordi Danske Markets har tabt penge på at foretage investeringslån mod sikkerhed i værdipapirer, og det regnes normalt for en meget sikker måde at låne penge ud på. Men i Danske Markets var der nedskrivninger på 1,7 milliarder kr. i første kvartal, og 652 mio. kr. i andet kvartal. I hvert fald en del af de tab er formentlig stadig smerten ved at Danske Markets havde lånt miliiarder ud til den konkursramte investeringsbank Lehman Brothers mod helt usædvanligt elendig sikkerhed, blandt andet et ikke-færdigbygget luksushotel i den californiske ørken.

Stigende problemer i Finland og Baltikum
Noget bekymrende er hensættelserne stigende i finske Sampo Bank, som Danske Bank købte for godt 30 milliarder kr. i 2006. Nedskrivningerne steg i andet kvartal til 895 mio. kr. fra 385 mio. kr. i første kvartal, selv om et af argumenterne ved købet var, at finsk økonomi ikke fulgte den danske, hvilket mildest talt har vist sig at være en forkert antagelse.

Også i Baltikum fortsætter smerten, med nedskrivninger på 839 mio. kr. i andet kvartal, der skal lægges oven i nedskrivningerne på 559 mio. kr. i første kvartal.

I Irland og Nordirland fortsætter nedskrivningerne på samme høje niveau som i første kvartal, med henholdsvis godt 1,3 milliarder og 419 mio. kr. i nedskrivninger i andet kvartal, mens udviklingen i Sverige og Norge er mere positiv, med pæne fald i nedskrivningerne i forhold til første kvartal. Mellem marts og udgangen af juni blev der nedskrevet 115 mio. kr. i Sverige og 67 mio. kr. i Norge. I første kvartal blev der i både Norge og Sverige nedskrevet 297 mio. kr. for hvert land.