Forslag om IT-fradrag på 110 procent

Ny teknologi er vejen frem mod større produktivitet - derfor skal efterslæbet indhentes ved at give alle virksomheder 110 procents fradrag på at købe IT, mener Dansk Erhverv.

IT giver større produktivitet, viser alle ekspertmålinger, så nu skal efterslæbet indhentes i de danske virksomheder. Foto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Hvis Danmark skal hurtigt op i fart og produktivitet, skal der bruges ny teknologi. Derfor skal alle virksomheder kunne få fradrag på 110 procent, hvis de investerer i IT.

Det foreslår Dansk Erhverv, som repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport, som indspark til den netop nedsatte Produktivitetskommission.

Alle skal kunne være med

»I Danmark har vi meget høje omkostninger og økonomiske byrder på erhvervslivet. Det bliver vi simpelt hen nødt til at kompensere for. Derfor foreslår vi et særligt, målrettet fradrag for IT-investeringer - konkret et fradrag på 110 procent af virksomhedens IT-investeringer op til 100.000 kroner årligt. Fradraget er tilgængeligt for alle virksomheder uanset størrelse og branche,« siger direktør i Dansk Erhverv, Christian T. Ingemann.

Han anslår, at det vil koste omkring 250 millioner kroner om året for staten, men mener, at produktivitetsgevinsten er hentet ind i løbet af kort tid.

Fradraget skal reserveres til virksomheder, som gennem de seneste tre år i gennemsnit har investeret mindre end 15.000 kroner pr. medarbejder i IT.

»Virksomheder med et lille IT-kapitalapparat pr. medarbejder får dermed en tilskyndelse til at investere i teknologi, der øger den enkeltes produktivitet, og det er en forudsætning for, at vi kan opretholde de forholdsmæssigt høje lønninger,« siger han.

Vestager: IT er i centrum

En større undersøgelse, som Dansk Erhverv og brancheforeningen IT-Branchen foretog i februar blandt 741 virksomheder i servicesektoren, viste, at kun hver femte (21 procent) kunne se forbedringer på bundlinien i 2011 ved at digitalisere, og at kun hver tredje virksomhed tror, at digitalisering øger deres produktivitet. Omvendt mener 99 procent af kommunerne i en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening fra januar, at de forventer direkte gevinst ved at digitalisere.

»Hvis vi skal optimere produktiviteten, skal vi se på IT. IT er den eneste, konstant produktivitetsgivende faktor gennem de seneste 30 år,« sagde vicestatsminister Margrethe Vestager, som i sin egenskab af økonomi- og indenrigsminister er øverst ansvarlige for digitaliseringen og IT-moderniseringen i Danmark, forleden til Berlingske.

Hun undrede sig over, at det private erhvervsliv tilsyneladende ikke var længere fremme.

Enorm udfordring

Og derfor skal der utraditionelle metoder til, mener Dansk Erhverv.

»Samfundsøkonomisk har vi en enorm udfordring med produktiviteten. Det skal adresseres både skattepolitisk, uddannelsespolitisk og erhvervspolitisk. Men vi kan meget hurtigt hente en sikker gevinst hjem gennem mere IT i virksomhederne. Set over de seneste årtier har det været den væsentligste kilde til øget produktivitet, og det betyder, at selv med begrænsede, men målrettede midler på næste års finanslov kan der opnåes en reel og betydelig øget vækst,« siger Christian T. Ingemann, som mener, at forslaget vil komme det brede erhvervsliv til gode..

Der har tidligere været et 150 procents fradrag for forskningsinvesteringer.