Forslag om global PR-fond for Danmark

Som en del af den såkaldte globaliseringspulje er der afsat 100 millioner kroner årligt til global markedsføring af Danmark. Det Radikale Venstre foreslår at oprette en koordinerende PR-fond.

Det Radikale Venstre foreslår, at størstedelen af de 100 mio. kr. bruges på at oprette en koordinerende fond: Global.PR.dk. Fondens formål bliver først og fremmest at støtte enhver dansker eller virksomhed, som ønsker at sælge et produkt ude i verden - eller at få udlændinge til Danmark.

"Fonden skal sikre, at der ved ethvert markedsføringstiltag fortælles mest muligt af den historie, Danmark, danskere og danske produkter skal kendes for," siger den radikale innovationsordfører Elsebeth Gerner Nielsen

Udover oprettelsen af GlobalPR.dk, foreslår Det Radikale Venstre, at der igangsættes en række kampagner, der har som formål at understrege Danmark som et moderne, frisindet og omsorgsfuldt land.

"Det bør udnyttes, at Danmark i 2009 er vært for de homoseksuelles OL: World Outgames. Det er en begivenhed, som med sikkerhed vil tiltrække sig stor medieopmærksomhed og derfor også en god lejlighed til at fortælle, at vi er frisindede, og der i det hele taget på en række områder er højt til loftet i vor del af verden, siger Elsebeth Gerner Nielsen og retter samtidig en kritik mod den danske regering:

"Det Radikale Venstre er glad for, at Danmark af mange betragtes som et modelsamfund, og at danskere, dansk design og produkter er kendt for det bedste ude i verden. Gid regeringen ville gøre sig mere umage med at passe og udvikle dette image. For hvad nytter det at lave en global markedsføringsstrategi, hvis udlændingepolitikken og Danmarks øvrige signaler til resten af verden er, at man ikke er velkommen i Danmark?"