Forslag fra Færdselsstyrelsen forringer sikkerhed i nye biler

Forslag til nye bestemmelser for adskillelser i varebiler vil gøre det nødvendigt at afbryde gardinairbags og dermed øge risiko ved færdselsulykker.

Færdselsstyrelsen skulle egentlig sætte trafiksikkerheden højest – det er ret beset derfor, de er der.

Men seneste ændringer af Detailforskrifter for Køretøjer 2008, som var planlagt til at blive lovkrav 1. april i år, vil øge risiko for personskade i forbindelse med trafikuheld.

Men efter kritik fra bilbranchen har Færdselsstyrelsen nu valgt at stille ændringsforslagene i bero.

Med det foreliggende forslag på nye forskrifter ville det blive nødvendigt at afbryde gardinairbags, som ikke kan folde sig ud, når adskillelsen er for tæt på bilens B-stolpe (bag fordørene).

Ikke mindst efter den nye lov om varebilafgifter, der trådte i kraft i juni sidste år, har sat fokus på problemstillingen. Nu er der mulighed for at få et væld af stationcars og 3- og 5 dørs personbiler godkendt på gule nummerplader med 50 procent beskatning.

Reglerne peger på, at adskillelsen mellem førerrum og varerum mindst skal dække førerpladsen og skal nå fra gulv til loft – samt at kravet anses for opfyldt såfremt adskillelsen dækker mindst 0,25 m på begge sider af førersædets lodrette centerlinie - dog 0,125 m over sæderyggen. Der tillades en afstand på højst 0,08 m mellem loftbeklædning og adskillelse.

Netop de 0,25 meter fra midten af forsæderyggen og ud til siderne forhindrer gardinairbag’en i at udfolde sig. Der findes flere typer af gardinairbags, som folder sig ud på flere måder – men for alle gælder det, at det sker på brøkdele af sekunder. Sammen med side airbag’en, som typisk sidder i førersædet eller sidedøren, beskytter de primært bilpassagererne ved påkørsler fra siden.

Ingen forringelse af sikkerhedDen nye detailforskrift er sendt til udtalelse i DBi, De Danske Bilimportører, som har påpeget de uheldige konsekvenser. Det har så fået Færdselsstyrelsen til at stille ændringerne i bero og lade de nuværende regler gælde, indtil man har fået klarhed over situationen.

”Vi er selvfølgelig ikke interesseret i at forringe en bils sikkerhed. Vores udkast til nye forskrifter er kun et forslag, som vi har sendt til høring i blandt andet bilbranchen. Svarene skal vi så behandle de nærmeste uger – og så længe, det foregår, ændres reglerne ikke. Vi er ikke ude på at gøre bilerne ringere og vil gerne have at f.eks. gardinairbags skal fungere, siger ingeniør Jesper Jukic, Færdselsstyrelsen, til ErhvervsBladet.dk.

Færdselsstyrelsen har på et andet punkt fulgt opfordringerne fra branchen med hensyn til styrken af adskillelsen, hvor der ikke var så tilfredsstillende krav. Det udtrykkes således: Adskillelsen og dens fastgørelse til køretøjet skal have en sådan styrke, at den kan modstå belastningen fra fremadglidende gods ved en deceleration (standsning) af køretøjet på 10 m/s2 (meter pr. sekund i anden), eller opfylde krav til styrke ifølge den tyske DIN-norm.

Kede af reglerÉn af de virksomheder i bilbranchen, der har gjort ekstra meget ud at adskillelsen – med crashtestsimulering gennem trækprøver af adskillelsen hos Dahl Engeneering i Thisted og senere godkendelse hos Opel i Tyskland, vil være kede af, hvis reglerne i det nye høringsforslag bliver vedtaget.

”Det vil nemlig gå ud over funktionalitet af de gardinairbags, som er standardudstyr i mange af vores lokalt ombyggede varebiler. Det betyder for eksempel, at vi må fjerne gardinairbags fra flere af varebilerne - blandt andet Astra Wagon Van og Vectra Wagon Van, som begge har gardinairbags i de versioner, vi sælger i dag. Og det kan ikke være i nogens interesse at forrige sikkerheden, når det dybest set er helt unødvendigt., siger informationschef Erik Morsing, Opel og Saab .

Han kan godt forstå, at man ønsker regler, der ikke kan bøjes så meget, at man laver adskillelser, der er meget mindre end sæderyggen. så bilen blot ligner en almindelig personbil, hvor bagsædet er lagt ned. Men det er principielt ikke en god ide at lægge sig fast på bestemte mål mellem varerumsadskillelse, taget og siden af bilen.

- Opel arbejder løbende på at optimere konstruktionen af bilerne og funktionalitet af de forskellige airbags, så de bliver så effektive som muligt. Derfor vil eventuelle faste mål, der måtte passe til de biler vi sælger i dag, nemt kunne komme i konflikt med gardinairbags og andre typer af sikkerhedsudstyr i fremtidens Opel modeller. Det enkleste ville være, hvis man indførte regler, der fastslår, at adskillelsen mellem varerum og kabine som minimum skal følge kanten af sædets ryglæn og nakkestøtten. Ingeniørerne på fabrikken har jo sikret, at bilens gardinairbags kan folde sig ud, og at der er plads til den mellem sædet og bilens side og loft. Det vil helt klart være det enkleste og sikreste og så er det en fremtidssikret løsning, så vi ikke risikerer at skulle fjerne nye typer af gardinairbags, der måtte komme nye modeller, siger Erik Morsing.