Forskningsnyt: Ondt i maven ved lang transporttid

Det har betydning for helbredet, hvor langt man har til og fra arbejde. Ny stor, norsk undersøgelse viser, at jo længere tid pendlere bruger på transport, jo større helbredsgener klager de over.

Foto fra Iris. Fold sammen
Læs mere

Pendlere, der har langt til og fra arbejde, klager over helbredsgener viser ny, norsk undersøgelse blandt godt 2.000 personer. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen viser, at færre klager over helbredsgener, hvis de har en kort transporttid til og fra arbejde. Færrest klager kommer fra dem, som har kort til arbejde, og som ikke har pendlet længe.

Det er forskere fra Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet og det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI, der står bag undersøgelsen, som omfattede 2.126 ansatte ved den norske jernbane. De medvirkende udfyldte et omfattende internet-spørgeskema, hvor der ud over transporttid og -metode og fysisk og psykisk helbred og symptomer også blev stillet baggrundsspørgsmål som alder, hvor mange år, man havde pendlet, uddannelse og familieforhold.

Flere klager ved lang pendling

30.3 pct. - 644 - havde en transporttid den ene vej på 60 minutter eller mere. De fleste i denne gruppe  brugte offentlig transport. Materialet for alle 2.126  gennemgik en række statistiske bearbejdninger, og det viste sig, at dem, der pendlede en time eller mere hver vej havde signifikant flere subjektive helbreds-klager end dem, der pendlede kortere. Det karakteristiske tal for klager var 7.5 for dem med lang transporttid mod 6.4 for de andre.

Der var også en tydelig sammenhæng med transporttiden og muskel-skeletsmerter, neurologiske klager, der ikke umiddelbart kunne diagnosticeres, og mave-tarmproblemer.

Havde man pendlet langt i mere end ti år, var der også flere muskel-skelet og mave-tarm klager end hos dem, som havde pendlet langt i mindre end to år.

Forskerne mener, at lang transporttid er en stressfaktor, og at det kan være med til at forklare de subjektive helbredsklager. Der er en lang række forhold, som individet ikke har kontrol over - for eksempel trafik-køer, tidspresset, miljøet i transportmidlet, og at man ikke altid kan stole lige godt på den offentlige transport.