Forskning på kontrakt

Det bliver mere almindeligt at virksomheder outsourcer forskning. Karen Rysgaard skal på aCROnordic overvåge at små og store forskningsprojekter når det rette faglige niveau.

Karen Ryesgaard Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolaj Linares
Hvad ligger der bag titlen director clinical operations?

»Min rolle er fagligt at udvikle vores kliniske operationelle forretningsområde, som hjælper medicinal- og biotekvirksomheder med at teste nye produkter, typisk i samarbejde med hospitalspersonale. Opgaven er at udbygge og pleje vores kunder i hele Norden og sikre et højt kvalitetsniveau. Jeg har fokus på den daglige ledelse af det såkaldte CO-personale i Danmark, Sverige og Finland, som jeg leder via vores teamledere. Det er en ekstra ledelsesmæssig udfordring, da en del af vores medarbejdere arbejder eksternt hos kunden og derfor ledes på afstand.«Hvilke forskningsopgaver beskæftiger aCROnordic sig med?

»aCROnordic er en kontraktforskningsvirksomhed, en såkaldt CRO (Clinical Research Organisation) som på konsulentbasis udvikler lægemidler og medicinsk udstyr. Vi udvikler ikke selv; men vores kompetencesammensætning gør at vi kan gå ind og medvirke i hele udviklingsprocessen fra tidlig idé til markedet. Opgaverne spænder således meget bredt..«

Bliver det mere almindeligt, at store virksomheder outsourcer forskningsprojekter?

»Der er en klar tendens, til at de store virksomheder outsourcer forskningsprojekter mere. Outsourcing øger virksomhedernes fleksibilitet, hvilket er afgørende i en branche, hvor udviklingsprojekter risikerer at lukke fra den en dag til den anden; samtidig med at der er kommercielle krav om hurtig udvikling på grund af den begrænsede varighed af patenter. I flere af de store virksomheder har der været en tendens til at konsolidere de nordiske enheder, hvorfor vi i aCROnordic har valgt at ekspandere med kontorer i de øvrige nordiske lande. For mindre virksomheder er det af stor værdi at kunne få adgang til specialistkompetencer via en kontraktforskningsvirksomhed. Det er dyrt og tager lang tid at opbygge kompetencerne internt, og volumen af opgaverne i de små virksomheder er ikke særlig stor.«Hvad var den første opgave, du tog fat på?

»Det var at støtte den etableringsproces, vi har i gang i de nordiske lande. Samtidig ønsker jeg at få indgående kendskab til vores nuværende kunder og opgaver og opnå en klar forståelse for, hvordan vores organisation løser disse opgaver.«Hvilke erfaringer og værktøjer har du med fra tidligere job?

»Min baggrund som farmaceut kombineret med mit arbejde med udvikling gennem mange år i både biotek og medicinalindustrien betyder, at jeg har den faglighed, som skal til for at sikre den nødvendige kvalitet i vores arbejde. Jeg har prøvet at sidde på begge sider af bordet. Derfor kan jeg kan se problemstillinger fra flere synsvinkler og har forståelse for kundernes behov. Derudover har jeg arbejdet med personaleledelse gennem mange år.«Hvad er dit personlige succeskriterium i jobbet?

»Det er vigtigt for mig, at aCROnordic er det foretrukne CRO for både medarbejdere og kunder. Vi skal levere arbejde af høj kvalitet til tiden, og vi skal sikre en arbejdsplads, hvor medarbejderne synes, det er sjovt at være. Det betyder, at vi skal sikre et godt match mellem vores medarbejdere, vores kunder og den opgave, de kommer til os med. Derudover er fastholdelse og udvikling af både ledere og medarbejdere et vigtigt succeskriterium for mig.«