Forskere: Sats på bioethanol

Det koster samfundet dyrt at give støtte til halmafbrænding i kraftvarmeværker. Halmen ville gøre langt større gavn, hvis den blev brugt til bioethanol, viser ny rapport.

Foto: Linda Henriksen. Halmballer som disse vil gøre mere miljømæssig gavn i produktionen af bioethanol end hvis de afbrændes på kraftværker.
Læs mere
Fold sammen
Den danske halm bør benyttes til 2. generations biobrændstof. Det kan man gøre uden at miste noget af den el og varme, man i dag får fra biomasse. Det dokumenterer forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som netop offentliggør nye forskningsresultater.

Resultaterne støtter den kritik, som blandt andet Novozymes rejste i Berlingske Business i mandags.

”En 2. generationsproces anvender biomassens dele mere intelligent og effektivt. I dag får vi kun kraft og varme af halmafbrænding. I stedet kan vi producere både biobrændstof, foder og energi på kraftværkerne - vi får på den måde så at sige både i pose og i sæk. I tilgift kan sådan en omlægning have positiv indflydelse på vandmiljøet, da kvælstofudvaskningen fra flerårige afgrøder som pil er mindre end fra korn. Et sådant helhedssyn giver en mere intelligent udnyttelse af vores begrænsede ressourcer, siger ph.d. studerende Niclas Scott Bentsen ved LIFE, der sammen med Bo Jellesmark Thorsen og Claus Felby fra Center for Skov og Landskab står bag undersøgelsen.

Dybt forældet
Forskerne dokumenterer ved hjælp af forsøg, at landbrugsareal, som i dag går til at dyrke foder og halm, i stedet bør bruges til dyrkning af eksempelvis energipil.

På den måde vil kraftværkerne blive kompenseret for den halm, som de i dag afbrænder. Blot at brænde halmen af er en dårligere løsning i forhold til både miljø, klima og energi sammenlignet med at anvende den til 2. generations bioethanol:

”Det er udtryk for en dybt forældet tankegang, når man bare brænder halmen af i kraftvarmeværkerne. Vi må se på, hvad der er mest samfundsøkonomisk – og det er ifølge vores resultater at udlægge arealer til energiafgrøder – og ellers bruge halmen til 2. Generations bioethanol,” siger professor Claus Felby.