Forsikringsselskabs ledelse meldt til politiet

Finanstilsynet har her til eftermiddag politianmeldt tidligere bestyrelse og en direktør i forsikringsselskabet Brandkassen er blevet anmeldt for formueforbrydelser.

Foto: Kim Haugaard

En dugfrisk melding fra Finanstilsynet lyder, at man har valgt at politianmelde hele bestyrelsen samt direktøren for et større dansk forsikringsselskab for formueforbrydelser. Selskabet er i meddelelsen anonymiseret.

Men der er ifølge Finanswatch.dk tale om forsikringsselskabet Brandkassen fra Roskilde, hvor tidligere formand Bjørn Laugesen bekræfter over for mediet, at den tidligere bestyrelse er blevet politianmeldt.

Ifølge pressemeddelelsen fra Finanstilsynet kommer politianmeldelsen på baggrund af mistanke om brud på straffeloven, der vedrører formueforbrydelser.

Finanstilsynet vurderer, at der over flere år er foretaget en række manipulerende tiltag på bestyrelsesniveau for at sikre bestyrelsens råderum over selskabets formue, som til gengæld er blevet indskrænket for en række af medlemmerne, i tilfælde af at selskabet skulle gå i opløsning.

Mistanken går på, at selskabets bestyrelse op til en delegeretforsamling skulle have tegnet kontrakter med medlemmer for at sikre sig, at den kunne blive siddende og dermed reelt indskrænke medlemmernes magt.

Umiddelbart op til valget blev der tegnet så mange nye policer, at det stemmeberettigede medlemstal i forsikringsselskabet var fordoblet. Ifølge selskabets egen direktør som følge af en intensiveret salgsindsats, men efter en gennemgang kunne Finanstilsynet konstatere, at der var tale om salg af en lang række tillægsforsikringer til medlemmer, der var kunder i forvejen.

Ifølge tilsynets vurdering skulle en række af de nye medlemmer ikke have nogen egeninteresse i at tegne den nye forsikring, da den alligevel ikke forøgede dækningen af husstandene, mens Finanstilsynet i samme ombæring konstaterer, at en række andre nye medlemmer skulle have en personlig tilknytning til selskabets direktør og siddende bestyrelse.

»Det er Finanstilsynets samlede vurdering af hændelsesforløbet, at selskabet over årene har foretaget en række tiltag, heriblandt tegning af nye medlemmer og ændring af selskabets vedtægter, der er sket med henblik på at sikre den siddende bestyrelse råderet over selskabets formue. Bestyrelsen har således varetaget egne interesser frem for at varetage medlemmernes interesse,« skriver Finanstilsynet.