Forsikringsselskaber koordinerede flyttegebyrer

De største danske forsikringsselskaber har koordineret gebyrer for at fastholde kunderne. Selskabernes brancheforening forsøger at hæmme konkurrencen, lyder kritikken fra ekspert.

Forsikringsselskaberne er stort set enige om at tage 500 kroner i gebyr, hvis en kunde ønsker at flytte f.eks. sin bilforsikring til fra et selskab til et andet. Foto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere
Landets største forsikringsselskaber fastlagde via deres brancheorganisation Forsikring og Pension (F&P), at der skulle være et gebyr på at skifte forsikringsselskab – en situation, der den dag i dag hæmmer konkurrencen mellem selskaberne. For ønsker man at skifte forsikringsselskab inden for det første år, står forsikringsselskaberne klar til at opkræve høje gebyrer for hver enkelt forsikringspolice, man flytter. Gebyrernes størrelse ligger generelt på samme niveau hos de forskellige selskaber inden for bil- og husforsikring.

Selve koordinationen af gebyret fandt sted, da F&P efter enighed med de seks største forsikringsselskaber i 2005 udsendte en anmodning til samtlige medlemmer om at rette ind i forhold til gebyrpolitikken. Blandt andet fremgik det af skrivelsen, at man kunne opkræve et supplerende gebyr på op til 500 kr., hvis en kunde skifter forsikringsselskab inden for første år.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der netop har fået indført fængselsstraf for priskarteller og har særligt fokus på branche­organisationer, greb dengang ind og bremsede dele af udspillet.

Men ifølge Kim Valentin, privatøkonomisk ekspert fra Finanshuset i Fredensborg, er det fortsat dybt problematisk, at branchen på den måde har forsøgt aftale et gebyr – og skabt en praksis for at opkræve gebyret, som stadigvæk eksisterer.

»Det er en måde for forsikringsselskaberne at fastholde deres kunder på. Brancheorganisationen Forsikring og Pension arbejder på, at der skal være så lidt konkurrence som muligt. Det kan ikke være formålet med en brancheorganisation,« siger han.

Retningslinjerne fra F&P blev i sin tid heftigt kritiseret af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen frygtede, at F&Ps angivelse af et gebyrloft på 500 kr. pr. forsikring i praksis ville betyde, at alle selskaber ville lægge sig på netop dette beløb, hvilket ville hæmme konkurrencen.

På den baggrund måtte brancheorganisationen tilbagekalde anbefalingerne om loftet, men det har ikke ændret ved, at forsikringsselskaberne stadig er påfaldende enige om, hvad de skal tage i flyttegebyr. Som Berlingske Business kunne fortælle i går, ligger forsikringsselskabernes flyttegebyrer meget tæt på de anbefalede 500 kr., hvis man tager højde for indeksregulering. Altså har man netop den situation, som Konkurrencestyrelsen ville undgå.

Retningslinjer kunne misforstås

I landets tredjestørste forsikringsselskab, Codan, bekræfter PR-manager Peter Høyer, at de fortsat henholder sig til retningslinjerne fra F&P.

»Du skal være opmærksom på, at der er fælles regler for branchen. Gennem F&P er der nogle retningslinjer for, hvorfor man inden for det første år opkræver f.eks. 500 kr. for en bilforsikring. Så jeg vil egentlig anbefale dig at tale med brancheorganisationen, for så kan de stå på mål for alle selskaber. Mig bekendt bruger vi den samme gebyrpolitik,« siger han.

Hos F&P afviser underdirektør Hans Reymann-Carlsen, at der foreligger en decideret aftale mellem brancheorganisationen og selskaberne, men han anerkender, at de udsendte retningslinjer fra dengang kunne misfortolkes.

»Ja, det er korrekt, at det godt kunne misforstås, at vi antydede her fra brancheforeningen, at gebyret skulle være af en vis størrelse. Men det var altså ikke hensigten,« siger Hans Reymann-Carlsen.

Han afviser samtidig beskyldningerne fra Kim Valentin om, at foreningen decideret skulle arbejde for at begrænse konkurrencen på forsikringsmarkedet.

»Vi forsøger ikke bevidst at hæmme konkurrencen. Når det enkelte selskab tager et gebyr, er det for at få dækket de omkostninger, der er forbundet med det. Og fordi man tegner denne aftale med kunden og ønsker at holde på kunden et år,« siger han.

Kritik fra Konkurrencestyrelsen

Da retningslinjerne blev udsendt, havde Konkurrencestyrelsen en række konkurrencemæssige indvendinger – blandt andet satte de spørgsmålstegn ved selve berettigelsen af flyttegebyret. Styrelsen skrev, at forsikringsselskabet selv må stå til regnskab for, at en kunde ønsker at skifte inden for det første år.

Derfor skriver styrelsen, at omkostningerne »primært bør afholdes af det enkelte forsikringsselskab, i stedet for at lade enkelte kunder bøde for selskabets manglende konkurrenceevne i det omfang, som gebyrhenstillingen lægger op til«.

Konkurrencenstyrelsen fortsatte:

»Langt de fleste øvrige samhandelsforhold er netop karakteriseret ved, at man har en række indledende stiftelsesomkostninger, som indregnes i prisen på ydelsen. Men når kundeforholdet først er etableret, må det være op til leverandøren af en vare eller tjenesteydelse at gøre samhandelsforholdet så attraktivt som muligt for kunden. Og kan leverandøren ikke matche sine konkurrenters tilbud, forekommer det ubegrundet, hvis kunden i tilknytning til et leverandørskift skal erlægge ekstrabetaling til dækning af den oprindelige leverandørs driftsudgifter.«

Det har ikke været muligt for Berlingske Business at få en kommentar fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF).