Forsikringsselskaber eller pengemaskiner?

Dansk skadesforsikring har udviklet sig til en pengemaskine. Aktionærerne er blevet målet, forsikringstagerne midlet. Over en halv snes år er prisen for at få dækket en forsikringsskade steget med 16-17 procent. Vi mangler de gensidige selskaber.

17BUSTrafikuheld.jpg
MJMSOLO - Trafikuheld ved Søvej i Holstebro. Fold sammen
Læs mere

I et interview til Berlingske 10. august adviserede Topdanmarks topchef, Christian Sagild, billigere forsikringer. Skadesforsikringsselskaberne har de senere år haft et overskud af en størrelse, som Sagild karakteriserer som uholdbar. Mange forsikringstagere er givetvis enige med Sagild. Men det er en forbløffende erkendelse hos Topdanmark, der er kendt for at forfølge shareholder value.

Ifølge Sagild er det især bilforsikringer, der er blevet en lidt for god forretning for forsikringsselskaberne. Kigger man imidlertid nærmere på skadesforsikringsselskabernes regnskab, får man det indtryk, at problemet med de rigelige avancer på forsikringer næppe kan være begrænset til bilforsikringer. Skadesforsikringsselskaberne har siden 2003 oplevet en veritabel guldalder. Det har været ulideligt let at drive forsikringsvirksomhed i Danmark.

Sagild mener, at vi kan se frem til en skærpet konkurrence på forsikringsmarkedet, og at præmierne, navnlig på bilforsikringer, vil falde. Det er nok muligt. Men præmierne vil næppe falde så meget, at det gør noget. Der er i skadesforsikringsbranchen en smuk tradition for ikke at forfalde til noget så vulgært som konkurrence på prisen.

Konkurrenter eller gode kolleger?

Førerhunden på markedet er Tryg, Danmarks suverænt største skadesforsikringsselskab. Under et af sine sjældne interview blev den daværende, mangeårige bestyrelsesformand i 2008 spurgt, om ikke der var grundlag for en præmienedsættelse. Det mente bestyrelsesformanden ikke: »For hvad ville der ske, hvis Tryg pludselig sænkede sine præmier med 20 procent? Der ville ske det, at konkurrenterne også ville sænke præmierne med 20 procent.« Vi lader den stå lidt endnu.

I et tæt, kollegialt miljø er der ikke behov for priskarteller; på ægte gentleman-maner meddeler man sine hensigter gennem pressen, som også Sagild senest gjorde det.

Skadesforsikringsmarkedet domineres af aktører med en sjælden evne til at gå i takt. Samme takt. I årene 2000-2003 havde Tryg og Topdanmark i gennemsnit en erstatningsprocent på 80. Af 100 præmiekroner vendte således 80 kroner tilbage til forsikringstagerne som skadeserstatninger.

Ifølge Sagild har effektive danske forsikringsselskaber en omkostningsprocent på 15. Af præmieindtægterne lå herefter fem procent tilbage i kassen til aktionærerne. Ikke prangende, men tåleligt. Prangende skulle det senere blive.

Vender man brøken – det gør forsikringsselskaberne ikke – vil man se, at det i 2000-2002 i gennemsnit kostede 125 kroner at få dækket en forsikringsskade på 100 kroner hos de to store aktører. Ikke netop billigt men acceptabelt. Siden er det med forsikringsdirektørens ord blevet uholdbart dyrt.

Paradigmeskifte i 2003

I 2002 købte TryghedsGruppen Tryg Forsikring ud af Nordea. Bestyrelsen for TryghedsGruppen, der ejes af forsikringstagerne, havde fået den mærkværdige idé at sælge 40 procent af forsikringsselskabet. Men forinden skulle Tryg »børsmodnes«. Præmie­niveauet skulle hæves.

Mens det i 2002 kostede 128 kroner at få dækket en skade på 100 kroner i Tryg, kostede det året efter 140 kroner. Præmierne havde fundet et nyt leje. I Tryg – og i Topdanmark, der fulgte trop.

Siden 2003 har Tryg og Topdanmark i gennemsnit haft en erstatningsprocent på 72. Med en omkostningsprocent på 15 tilfalder nu 13 procent af præmieindtægterne aktionærerne. I Tryg og Topdanamrk beløb det samlede forsikringsmæssige overskud før skat sig i 2014 til 4,3 milliarder kroner, der forrentede egenkapitalen med 27 procent. Sagild har ret.

Overskuddet er uholdbart

På et effektivt marked kan man som aktionær se frem til at få forrentet sin investering med den risikofrie rente med tillæg af en passende risikopræmie. Men den risikofrie rente er nul, og aktionærernes risiko er helt teoretisk.

Aktionærerne i Tryg og Topdanmark har i indeværende årtusinde ikke haft behov for at gribe til lommen efter kapital. Tværtimod. De har kunnet glæde sig over generøse udbytter og omfattende aktietilbagekøbsprogrammer. Trafikken er ensrettet.

Mens det i begyndelsen af 00erne kostede 125 kroner af få dækket en skade på 100 kroner, kostede det i 2014 hos de to store spillere på markedet 146 kroner at få dækket en tilsvarende skade.

Siden 2003 har vi i gennemsnit for alle årene oplevet en stigning i præmierne på 11,5 procent sammenholdt med årene før. Og det er en stigning i reale priser – en stigning, der ligger ud over inflationen. Det er blevet så dyrt at forsikre sig, at mange forsikringstagere med fordel kan vælge selv at holde en større risiko. Det er så dyrt, at det er kompromitterende for forsikringsaktieselskabet.

Fra gensidighed til profitmaksimering

Blandt de fire dominerende forsikringsaktieselskaber har de tre tidligere været organiseret som gensidige selskaber ejet af forsikringstagerne. Topdanmark, Tryg og Alm. Brand var alle gensidige, indtil en egenrådig ledelse med et klart blik for egne interesser for 20-30 år siden overlod selskaberne til den brølende kapitalisme. Forsikringstagerne har siden betalt prisen for ledelsens vildfarelse – og for egen passivitet.

Det er beklageligt, at vi i 80erne og 90erne kom for skade at afskaffe det gensidige selskab, der i særlig grad egner sig som ramme for forsikringsvirksomhed.

Myndighedernes rolle i omkalfatringen af forsikringsmarkedet er kritisabel. Myndighederne, der efter loven skal sikre, at forsikringstagernes rettigheder ikke krænkes, så således passivt til, mens bestyrelsen tømte forsikringstagernes ejerskab til Tryg for ethvert reelt indhold.