Fordobling i klager over flyrejser

Passagerer, der flyver med irske eller spanske flyselskaber tegner sig for næsten halvdelen af klagerne.

Flere rejser med fly, men med den øgede trafik er er også fulgt flere klager over forsvundne kufferter, aflyste fly, og forsinkelser.

En ny rapport om flypassagerers rettigheder viser, at de europæiske flypassager har fordoblet antallet af klager på et år. Klagerne er indsendt til Forbruger Europa netværket i de respektive lande, og medtager altså ikke de klager, der er sendt direkte til de pågældende flyselskaber. Det oplyser Forbrugerstyrelsen.

Men rapporten viser også, at spanske og irske flyselskaber tegner sig for knap halvdelen af alle de europæiske klager.

Det har også betydning for danske flypassagerer, der gerne køber flyrejser hos selskaber i andre europæiske lande.

- Forbrugerne nyder godt af de billige billetter, som konkurrencen i EU har åbnet op for, og det er meget positivt. Men nogle af især de spanske og irske flyselskaber har problemer med at give forbrugerne den hjælp og de ting, de har krav på, når noget går galt undervejs. Det bør man holde sig for øje, før man takker ja til et slagtilbud, udtaler Peter Fogh Knudsen, der er leder af Forbruger Europa i Danmark.

Han mener desuden, at det er et problem, at de spanske og irske myndigheder ikke har haft succes med at sætte ind over for de selskaber i deres lande, som har svært ved at overholde reglerne på markedet.

- Der er sket en tredobling af klager over flyselskaber alene fra Spanien og Irland inden for det sidste år. Så hvis de selskaber retter ind, og giver forbrugerne de rettigheder, de har krav på, vil det give markant færre utilfredse flypassagerer fremover, siger Peter Fogh Knudsen.

Rapporten viser bl.a., at Forbruger Europa netværket i 2006 modtog 4.900 henvendelser om flypassagerers rettigheder, svarende til 14 procent (Danmark 9 procent ) af det samlede antal henvendelser til netværket. Året før modtog man 2.700 henvendelser.

3.000 af de 4.900 henvendelser var deciderede klager over flyselskaber. Af disse vedrørte ca. 3 procent danske flyselskaber. I 2005 var tallet 1 procent.

- tchs