Forbud mod short selling af bankaktier

Finanstilsynet har indført et forbud mod short selling af aktier i danske pengeinstitutter. Forbuddet gælder fra i dag, mandag.

Forbuddet retter sig mod korte positioner i aktier, eller forøgelse af korte positioner i aktier samt aftaler om andre finansielle instrumenter end aktier, hvor der kan opnås gevinst, hvis kursen på aktier i danske pengeinstitutter falder.

Forbuddet gælder ikke værdipapirhandlere, der handler i deres egenskab af prisstillere. Det gælder heller ikke afdækning af risiko på pengeinstitutaktier, herunder afdækning, der foretages på baggrund af et indeks af aktier, når afdækningen står i rimeligt forhold til risikoen.

Desuden er undtaget handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller med finansielle instrumenter som led i stabilisering af kursen på et værdipapir. Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

(RB-Børsen)