For få vækstiværksættere

Danmark har fået flere iværksættere, men de nye virksomheder forbliver små. Det er et stort problem, mener flere organisationer.

Der etableres cirka 15.000 nye virksomheder om året i Danmark. Heraf er det kun otte procent, som hører til gruppen af såkaldte vækstiværksættere. Det er de nye selskaber, som skaber flere arbejdspladser og mere værdi for samfundet. Det er et stort problem, siger formanden for Dansk Iværksætterforening, Jesper Kring.

»Det værste, man kan gøre, er at lave et skønmaleri. Vi skal passe på ikke at blive for selvfede, fordi der nu i flere år har været økonomisk medvind i samfundet, som har smittet af på iværksætteriet. Der er stadig lang vej igen,« siger han.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets egne tal vil en fordobling af den danske andel af vækstiværksættere betyde en forbedring af BNP på syv til ti mia. kroner.

Hos Dansk Industri (DI) mener man, at der skal pilles ved skatten for at skabe flere vækstiværksættere.

»Skatten har en vigtig rolle, når man taler om at skabe en iværksætterkultur. Et lavere skatteniveau vil sende et tydeligt signal til potentielle iværksættere om at turde tage springet, og det vil give et vigtigt incitament til at sælge en virksomhed og starte op påny,« siger DIs iværksætterchef, Thomas Møller Sørensen.

Det skriver dagbladet Børsen.