Første dom i »det store byggekartel«

Et tømrerfirma er blevet idømt en bøde for at bryde konkurrenceloven. Firmaet havde udvekslet oplysninger med et konkurrerende firma. Dommen er den første af syv sager i samme sagskompleks.

Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Kartelsagen begyndte tilbage i 2010, hvor konkurrencemyndighederne foretog en ransagning, også kaldet dawn raid, af en række virksomheder inden for byggebranchen. Myndighederne mistænkte dem for at overtræde konkurrencereglerne ved at udveksle priser, inden de afgav tilbud.

Flere end 30 virksomheder blev sigtet, og der blev tildelt en række bøder. Desuden trak Dansk Byggeris bestyrelsesformand sig, da hans virksomhed, Skou Gruppen, blev involveret i sagskomplekset. Syv af virksomhedernes sager verserer nu ved domstolene, hvor Retten i Hillerød har truffet afgørelse i den første sag.

Forbuddet i konkurrenceloven

Forbuddet mod karteldannelse findes i konkurrencelovens § 6. Det er efter konkurrenceloven forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen. Det er herefter forbudt, hvis der foreligger en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis mellem virksomheder, der er mærkbart konkurrencebegrænsende. Der kan f.eks. være tale om at fastsætte købs- og salgspriser, forretningsbetingelser, opdele kunder eller markeder, anvende ulige vilkår, fastsætte bindende videresalgspriser mv.

Sanktionsmuligheder

Hvis der foreligger en overtrædelse af konkurrencereglerne, kan konkurrencemyndighederne udstede et påbud, hvorefter der sker en hel eller delvis ophævelse af aftalerne. Alternativt kan konkurrencemyndighederne kræve et tilsagn fra virksomhederne, hvorefter virksomheden binder sig til at imødekomme de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for den pågældende adfærd. Overholdes påbuddet ikke, eller overholder firmaet ikke et tilsagn, der er gjort bindende, kan virksomheden idømmes tvangsbøder.

Herudover kan firmaerne idømmes »egentlige« bøder, hvis overtrædelsen af konkurrenceloven er sket bevidst eller som følge af grov uagtsomhed. Disse bøder forudsætter politianmeldelse.

Siden 1. marts 2013 har straffen for den, der deltager i et kartel, kunnet stige til fængsel i indtil et år og seks måneder.

Kan man undgå straf?

Som noget forholdsvis nyt har det siden 2007 været muligt at undgå straf eller få bødenedsættelse, hvis man samarbejder med myndighederne om opklaringen af et kartel. Den såkaldte leniency-ordning (straflempelse, red.) benyttes også i EU.

Det er et krav for at være omfattet, at virksomheden henvender sig som den første til konkurrencemyndighederne. Desuden har det betydning, om oplysningerne kommer efter, at der er foretaget kontrolbesøg.

Virksomheden, der søger om deltagelse i leniency-ordningen, skal samarbejde med myndighederne under hele sagen, og skal standse sin deltagelse i kartellet, og må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet. Ordningen er lavet for at bidrage til opklaringen af kartelsager, og der er derfor tale om en yderst begrænset og risikabel adgang til straffritagelse.

Første dom i »det store byggekartel«

I den sag, der netop er afgjort af Retten i Hillerød, var der rejst tiltale mod et tømrerfirma. Tømrerfirmaet var tiltalt for at have indgået prisaftale med et konkurrerende firma. Firmaerne havde blandt andet udvekslet prisoplysninger, før de afgav bud på en større offentlig entreprise.

Tømrerfirmaet blev idømt en bøde på 400.000 kr. Retten lagde vægt på overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning.

Det konkurrerende firma valgte dagen efter dawn raidet i 2010 at fremlægge alle oplysninger i sagen, og er foreløbig straffri i sagen som følge af den såkaldte leniency-ordning. Det er første gang, at et dansk selskab har forsøgt at benytte ordningen.

Karteller med aftalte priser ligger i kerneområdet af de konkurrencebegrænsende aftaler, men der findes også en række andre strafbare overtrædelser i konkurrencelovens § 6.

Sanktionerne er strenge, og efter lovændringen i 2013 risikerer man fængselsstraf. Som virksomhed bør man derfor søge bistand, hvis man er i tvivl om, hvorvidt en planlagt aftale kan være i strid med konkurrencereglerne, eller om der er indgået nogen form for konkurrencebegrænsende aftale.