Fødevarer vil blive dyrere for altid

De kommende års stærke efterspørgsel efter korn til bioethanolproduktion vil betyde stigende fødevarepriser på grund af prispres på korn. Pristigningerne vil formentlig bide sig fast i årene, der kommer.

Efterspørgslen på råvarer til fremstilling af bioethanol presser konpriserne i vejret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Hos Kohberg Brød sidder de i øjeblikket og venter spændt på resultatet af årets kornhøst. Før vi når midten af august ved brødgiganten nemlig ikke, hvor prisen på hvede og rug ender henne. Som det ser ud nu, er prisen på de to råvarer steget med 10-15 pct. i forhold til sidste år, og det vil give højere brødpriser.

»Det skyldes dels efterspørgslen efter bioethanol, og dels at kornmarkedet er blevet mere spekulativt. Hvordan høsten går i Australien eller Sydeuropa, påvirker med det samme verdensmarkedsprisen,« siger Jan Gerber, adm. direktør for Kohberg Brød, der ligger i Bolderslev i Sønderjylland.

I øjeblikket overvejer Kohberg mulighederne for at låse prisen på korn fast for længere tid ad gangen, men det kræver nøje overvejelser. Op til i år er prisen på korn faktisk faldet 15 år i træk, siger Jan Gerber. Nu må virksomheden vænne sig til prisstigninger i stedet, og det kræver omfattende effektiviseringer i produktionen at omsætte sig til den nye situation.

Klart dyrere
Mel udgør en stor del af Kohbergs omkostninger, men hvor meget vil Jan Gerber ikke ud med.

»Det her vil påvirke vores resultat for i år. De sidste fire måneder af året bliver klart dyrere end de første måneder,« siger Jan Gerber.

Man kan undre sig over, at kornpriserne i Danmark stiger på trods af, at der ikke i Danmark er nogen ethanolproduktion, men det skyldes, at korn handles til verdensmarkedsprisen.

Til gengæld kan man glæde sig over, at landmænd i fattige lande får gavn af stigende kornpriser.

Kemiprofessor Claus Hviid Christensen fra DTU, mener at prisstigningerne på fødevarer er kommet for at blive. Han forsker blandt andet i brintpiller, der er et bud på fremtidens energibehov.

Dramatisk
»Jeg tror stigningerne i prisen på fødevarer kan blive ret dramatiske, og vil fortsætte i årene fremover. Pointen er jo, at hvis der kommer lovkrav om ethanolproduktion, så øger det efterspørgslen efter korn. Det vil give prisstigninger. Særligt i udviklingslande, hvor omkostningen til mel fylder mere i produkterne,« siger forskeren.

Hos Landbrugsraadet vurderer Henrik Høegh, formand for rådets energiudvalg, at den nuværende prisstigning på byg og hvede vil slå igennem, når høsten er i hus.