Fødevareindustrien kræver afgiftsstop

Selv om regeringen dropper fedt- og sukkerafgifterne, lider fødevarebranchen ifølge DI fortsat af en række tunge omkostninger, som betyder, at investeringer og job går uden om Danmark.

Fedtafgiften nåede ikke at være i kraft i to år, før den blev afskaffet igen. Detailhandlen har lovet, at priserne på fedtholdige varer som ost, smør, margarine, palmin m.v. vil falde mærkbart i denne måned. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

Selv om de forhadte fedt- og sukkerafgifter ikke bliver fastholdt, lider fødevareindustrien ifølge DI fortsat under et åg af særlige omkostninger, herunder nye afgiftsstigninger på øl, vin og chokolade, Nox-afgift, og nye afgifter der skal finansiere regeringens nye spildevandsplan.

Branchen håber derfor, at fedtafgiften, som bliver fjernet om få dage, kun er begyndelsen.

»Det er fint, at regeringen har fjernet fedt- og sukkerafgifterne, men det er kun et lille skridt på vejen. Vi kan se, at de danske fødevarevirksomheder investerer markant mere i udlandet, end udenlandske virksomheder gør i Danmark,« siger direktør i DI Fødevarer, Ole Linnet Juul og henviser til nye beregninger, der viser, at fødevareindustrien er den branche, hvor forskellen mellem investeringerne i Danmark og udlandet er størst.

Mens de danske virksomheder i 2004 investerede for 20 mia. kroner mere end deres udenlandske konkurrenter gjorde i Danmark, er forskellen nu næsten 120 mia. kr., hvilket er godt fire gange så meget. Samtidig viser en opgørelse, at antallet af danske job i branchen - herunder slagterier, mejerier og bagerier - faldt med omkring 23.000 i perioden 2001-2010.

»Hvis vi fortsat vil have virksomheder med arbejdspladser i Danmark, der kan konkurrere ikke bare i Europa, men også med vækstøkonomierne i Asien - så nytter det ikke, at vi fortsætter med at have samme høje afgiftsniveau,« siger Ole Linnet Juul.

Fagbevægelsen: Vil lukke smuthuller i Europa

I fagbevægelsen, som igennem efteråret slog på tromme for at fjerne fedt- og sukkerafgifterne, kæmper man for at få mere lige konkurrence ind i afgifterne, så det ikke er vores nabolande, som løber med investeringerne og dermed de danske job. Fødevareforbundet NNF var i slutningen af november til møde med branchens fagforeninger i de øvrige EU-lande og gjorde det klart, at EU-landene bør have samme afgiftsniveau, så man undgå, at virksomhederne flytter produktionen hen til de medlemslande, hvor det er billigst.

»Beskatning af fødevarer er et område, hvor vi har fælles interesser med arbejdsgiverne. Ingen af os kan acceptere, at produktionen og beskæftigelsen forringes, fordi politikerne pålægger skatter og afgifter, som ikke har nogen saglig begrundelse - ud over at skulle skaffe penge til de offentlige kasser,« lød det fra forbundsformand Ole Wehlast.

DI vil også gerne have et fælles afgiftsniveau, men det er det danske omkostningsniveau, som skal justeres ned og ikke de andre EU-landes niveau, som skal justeres op.

»Vores eget skattetryk er ét af Europas højeste. Vores nabolande sætter afgifterne ned og bliver mere konkurrencedygtige,« siger Ole Linnet Juul og henviser til, at Sverige har sænket selskabsskatten, og at afgifterne på fødevarer er markant lavere i Tyskland.