Flyttemarkedet skrumper

Læs mere
Fold sammen
Der kæmpes om et stadigt mindre territorium på det danske flyttemarked. Branchens samlede omsætning er faldet igennem to år, primært som følge af hård priskonkurrence. Men en lavere flytteaktivitet hos virksomhederne spiller også ind.

Ifølge KOB''s analyse af flyttebranchen faldt dens samlede nettoomsætning med syv pct. fra 2001/02 til 2002/03 og med yderligere 3,7 pct. i det følgende år. Antallet af flyttefirmaer er dog næppe totalt set blevet mindre i den samme periode, snarere tværtimod. Branchen er præget af mange konkurser, men der kommer også hele tiden nye firmaer til. Ofte starter konkursramte flyttefirmaer op igen på meget kort tid.

Derfor har flyttefirmaerne i de seneste par år kæmpet om et skrumpende marked med faldende priser. En udvikling, der har medført underskud og spinkle økonomiske grundlag i mange af flytteforretningerne. Således har 22,8 pct. af flyttefirmaerne en egenkapital, der er negativ eller under lovens mindstekrav.

De dystre tal til trods nægter Niels Justesen, formand for flyttefirmaernes brancheorganisation, Dansk Møbeltransport Forening, at anlægge et negativt syn på medlemmernes situation. Han mener ikke, at branchen reelt er ude i den krise, som analysen tegner et ellers klart billede af.

- Der er mange eksempler på, at der sagtens kan være god økonomi i at drive flytteforretning. Men det kræver selvfølgelig hårdt arbejde, for der ligger ikke noget guld på gaden, som er lige til at samle op, siger Niels Justesen.

Ingen store opgaver

En af forklaringerne på det vigende marked er de relativt stabile konjunkturer. En jævn og rolig økonomisk udvikling er ikke god for den store del af flyttebranchen, der primært henter sine opgaver på markedet for virksomhedsflytninger.

En stabil økonomi ændrer nemlig ikke væsentligt i virksomhedernes behov for medarbejdere og derfor heller ikke i deres pladsbehov. Af samme grund flytter de mindre, end de gør i tider med stor op- eller nedgang, hvor deres lokalebehov ændres drastisk.

- Der er langt mellem de store flytteopgaver i øjeblikket, og det har ret stor betydning for branchen. Markedet for private flytninger er relativt stabilt, så det kan ikke opveje de manglende opgaver på erhvervsmarkedet. Det er en væsentlig del af forklaringen på branchens aktuelle situation, forklarer direktør René Bryde fra flyttefirmaet Bryde & Sønner.

Illegal arbejdskraftDen kedelige markedsudvikling har naturligt nok medført fyringsrunder i flyttefirmaerne. Fra 2002/03 til 2003/04 reducerede de således samlet set medarbejderstaben med 9,7 pct., svarende til at knap hver tiende ansatte forlod branchen i perioden.

I virkeligheden har helt så mange flyttefolk næppe mistet deres job. I flyttebranchen fyger det med rygter og beskyldninger om brug af illegal arbejdskraft, der ikke officielt er ansat i virksomhederne. Disse medarbejdere lønnes følgelig uden om skattevæsnet og betragtes således som "sort arbejdskraft", der selvsagt ikke kan aflæses i de officielle regnskaber.

Ved at lønne personalet sort kan en flytte virksomhed spare betydelige udgifter til blandt andet løn og forsikring. Derfor kan det være en måde at afbøde presserende økonomiske problemer som dem, der plager en del flyttefirmaer.

Ingen har lyst til at lægge navn til beretningerne om brugen af sorte penge og illegal arbejdskraft, men ErhvervsBladet har været i kontakt med flere kilder i flyttebranchen, der uafhængigt af hinanden bekræfter, at fænomenet findes.