Flügger fordobler indtjening trods flad udvikling i omsætningen

Malervarekoncernen Flügger havde en flad omsætningsudvikling i 2016/17 men formåede, i tråd med de forventninger selskabet meldte ud i august 2016, at fordoble indtjeningen målt på driftsresultatet.

Arkivfoto. Flügger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Heller ikke 2017/18 ventes at byde på omsætningsvækst for selskabet, der i øvrigt nedjusterer sine langsigtede indtjeningsforventninger som følge af stigende konkurrence.

»Forretningsåret 2016/17 har budt på flere forandringer i Flügger. Vi har justeret vores struktur og igangsat tiltag, der skal mindske kompleksiteten i vores organisation og den samlede værdikæde og derved skabe et mere agilt Flügger. Kampen om markedsandele er intensiveret, og det kræver, at vi bliver endnu skarpere på at tilbyde vores kunder løsninger, der hjælper dem med at tidsoptimere og samtidig sikre et godt resultat.«

»Vi har samtidig fokus på tilgængelighed hvad angår butiksplaceringer, åbningstider, sortiment og professionel vejledning, og vi har igangsat en løbende konsolidering af vores butiksnet på tværs af markeder,« siger administrerende direktør Jimmi Mortensen fra Flügger i regnskabet.

I det forgangne regnskabsår omsatte Flügger for 1849 mio. kr. mod 1850 mio. kr. i 2015/16, mens driftsresultatet, EBIT, steg til 43,7 mio. kr. fra 20,9 mio. kr. Overskuddet før skat blev samtidig næsten fordoblet til 41,2 mio. kr. fra 23,1 mio. kr.

»Flügger har i løbet af 2016/17 stabiliseret leveringssikkerheden og igangsat en nødvendig konsoliderings- og effektiviseringsproces,« skriver selskabet i regnskabet, hvor der i øvrigt igen hensættes 45 mio. kr., svarende til 15 kr. per aktie, til udbytte til selskabets aktionærer.

Flügger venter en omsætning i 2017/18 på niveau med 2016/17 og en EBIT-margin på 2 til 3 pct. Selskabet har en langsigtet ambition om at levere en omsætning på 2 mia. kr. i 2020/21 men nedjusterer forventningen til sin EBIT-margin fra 8-10 pct. til 6-8 pct.

»Nedjusteringen skyldes en forventning om stigende konkurrence og et øget investeringsniveau som konsekvens af fortsat konsolidering af butiksnet og produktionsfaciliteter,« begrundes det.