FLSmidth køber en bid af svensk rival

FLSmidth er på vej til at købe en del af konkurrenten Sandviks aktiviteter inden for mineindustrien.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto Erik Hansen

Der er tale om de aktiviteter, som den svenske koncern siden efteråret 2015 har haft til salg, og som frem til januar i år så ud til at være solgt til Cope Capital. Men da det kom til stykket, kunne parterne ikke blive enige om vilkårene, og dermed blev det muligt for den danske ingeniørkoncern at gå ind som køber af aktiviteterne.

Det er de dele af Sandviks Mining Systems, der arbejder "tættest på minen" med udstyr til overjordisk minedrift og håndtering af mineraler, som FLSmidth overteger.

»Med den forestående overtagelse vil FLSmidth kunne dække et bredere udsnit af værdikæden inden for minedrift og derved sikre kunderne højere produktivitet i hele "Pit to Plant"-processen, dvs. fra knusning i minen til transport fra mine til fabrik, mineralforarbejdning og efterfølgende håndtering,« oplyser FLSmidth.

»Med overtagelsen får FLSmidth direkte adgang til alle nøgleprocesser og -udstyr, og koncernen vil kunne digitalisere hele værdikæden og dermed sikre bedre udnyttelse af sine førende teknologier,« skriver FLSmidth i en meddelelse.

Talsperson fra FLSmidths Mining division Michael Durico oplyser, at de overtagne aktiviteter aktuelt beskæftiger 450 ansatte, men det er ikke afgjort, hvor mange af dem, der følger med ved overtagelsen.

Ifølge Michael Durico omfattrer overtagelse også den ordrebeholdning, der knytter sig til aktiviteterne. Men derudover oplyses der ikke økokonomiske detaljer vedrørende overtagelsen.

Da Cobo Capital var tænkt som køber, oplyste Sandvik, at salget ville medføre et bogføringsmæssigt tab på 800 mio. svenske kr.

De ordrere, som det nu bliver op til FLSmidth at tage hånd omkring vedrører ifølge talspersonen projekter i Europa og i Sydøstasien, og de ligger inden for FLSmidths fokusområder, som er kobber, kul, guld, og cement. de fokusområder, som

FLSmidth overtager divisionen inklusive medarbejdere og patenter, og det danske selskab vil også tage hånd om projektledelse og efterfølgende servicering af en række projekter, der allerede er sat i gang af Sandvik for kunderne.

Der nævnes intet beløb for købet, som ventes gennemført ved udgangen af 2017, hvis de relevante myndigheder godkender sagen.