Flot periode for Topsil ventes erstattet af svag årsafslutning

Topsil kom rigtig fint ud af tredje kvartal, hvor der var markant fremgang at spore på både toplinjen, driften og bundlinjen.

Foto: Liselotte Sabroe. Virksomheden Topsil laver silicium.
Læs mere
Fold sammen

Men fjerde kvartal ser ud til at blive svagt, hvis man skæver til forventningerne til hele 2015, der justeres i regnskabet for tredje kvartal.

I tredje kvartal omsatte Topsil for 82,2 mio. kr. - en fremgang fra 65,8 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år. Det blev omsat til et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 12,2 mio. kr. mod et underskud på 3,8 mio. kr. på den post et år tidligere.

Større negativ påvirkning på de finansielle poster - formentlig som følge af valutaafdækning - betød imidlertid, at nettoresultatet i tredje kvartal blev et underskud på 1,8 mio. kr. - dog en klar forbedring fra et minus på 13,7 mio. kr. i tredje kvartal 2014.

For hele 2015 præciserer Topsil sine forventninger, så der nu ventes en omsætningsfremgang på 2-5 pct. i år mod den tidligere forventning om en fremgang på 0-5 pct. Samtidig skrues der en smule ned for forventningerne til driften, så EBITDA nu ventes at ramme i den nedre del af intervallet 14-24 mio. kr.

Allerede efter ni måneder af 2015 har Topsil realiseret et driftsresultat (EBITDA) på 18,1 mio. kr., hvorfor det umiddelbart ligner et nulresultat eller let negativt resultat på den post i fjerde kvartal, hvis man skal tro Topsils egne forventninger.

En del af forklaringen skal dog findes i forventningen om lavere omsætning i fjerde kvartal samt pres på priserne.

»Den positive udvikling i tredje kvartal bliver udlignet i årets sidste kvartal, da der har været tale om en fremrykning af omsætning forventet i fjerde kvartal. I tillæg har flere kunder reduceret deres prognoser som følge af den økonomiske udvikling i Kina. Der forventes en positiv volumenudvikling i markedet, men priserne forventes fortsat at være under pres som følge af overkapacitet«, skriver Topsil i regnskabet.

»Den fortsatte overkapacitet i markedet presser priserne. I tillæg sætter det lavere aktivitetsniveau i Kina sine spor hos kunderne, der i flere tilfælde har nedjusteret deres prognoser for fjerde kvartal 2015«, uddyber selskabet.