Flertal klar til at lukke nordjyske sygehuse

Farvel til sygehuset i Brovst her og nu - og i løbet af nogle år farvel til sygehuset i Dronninglund og mindst ét af sygehusene i Himmerland.

Det bliver konsekvensen, hvis det ny regionsråd følger et forslag fra embedsmænd i Region Nordjylland, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Forslaget præsenteres i overmorgen for en gruppe regionsrådsmedlemmer og deres politiske bagland.

Efter planen skal regionsrådet inden 1. maj fastlægge fremtidens nordjyske sygehusvæsen. Frontfigurerne i regionsrådets to store grupper, der tæller 32 af rådets 41 medlemmer, signalerer allerede nu, at sygehuslukninger er uundgåelige.

- Vi bliver nødt til at gå nogle skridt i den retning. Det tilsiger de økonomiske rammer og de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen giver. Skærer vi ikke antallet af sygehuse ned, risikerer vi, at nogle lukker sig selv, fordi det bliver svært at rekruttere læger til sygehuse, som Sundhedsstyrelsen ikke fagligt står inde for, siger regionsrådsformand Orla Hav (S).

Formanden for Venstres regionsrådsgruppe, Niels Kr. Kirketerp, er enig:

- Det huer mig ikke, at vi efter en valgkamp, hvor mange af os lovede at slås for en decentral sygehusstruktur, nu har fået nogle direktiver ovenfra, som tvinger os til at begrænse antallet af sygehuse. Men der er ingen anden vej. Nu må vi sammen prøve at skrue den ny struktur sammen på den mest begavede måde, siger Niels Kr. Kirketerp.

I et nytårsinterview på tv-kanalen 24Nordjyske løftede Orla Hav i går sløret for hovedtrækkene i embedsmændenes forslag:

Nordjylland skal efter deres mening have sygehuse med fuldt beredskab døgnet rundt tre steder: I Hjørring, Aalborg og Thisted.

Herudover skal der være yderligere to egentlige sygehuse, men uden fuldt beredskab. Det ene i Frederikshavn, det andet "et sted i Himmerland".

Sidstnævnte formulering betyder, at embedsmændene ikke peger på, om et fremtidigt sygehus syd for Limfjorden skal ligge i Farsø eller Hobro, eller om begge måske, som det for et par uger siden er foreslået, skal nedlægges og erstattes af et helt nyt sygehus i f. eks. Haverslev.

De øvrige nordjyske sygehuse, der blandt andet huser forskellige former for genoptræning, er forslagets ophavsmænd ikke helt så klare i mælet om. En arbejdsgruppe har ganske vist anbefalet, at sygehuset i Brønderslev nedlægges, men i Regionshuset i Aalborg kan embedsmændene også se en række argumenter for, at Brønderslev skal bevares med sin nuværende genoptrænings-funktion, erfarer avisen.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende