Flertal for forenkling af gulplade-regler

Kom i gang. Et flertal uden om regeringen kræver, at skatteminister Kristian Jensen (V) nedsætter et ekspertudvalg, der skal finde ud af, hvordan reglerne for virksomhedernes brug af deres gulpladebiler kan blive forenklet.

Skattereglerne for virksomhedernes gulpladebiler skal gøres mere enkle. Et flertal uden om regeringen er klar til at tvinge skatteminister Kristian Jensen (V) til at få sat gang i et arbejde, der skal skabe klarhed om de indviklede regler for gulpladebiler.

Både Dansk Folkeparti og SF varsler med, at de vil forsøge at samle et flertal for at nedsætte en arbejdsgruppe af eksperter og folk med praktisk erfaring på området. I løbet af et halvt år skal den pågældende gruppe så komme med et gennemtænkt og gennemarbejdet oplæg til, hvordan reglerne kan ændres, så de bliver nemmere at forholde sig til for virksomheder og private.

Socialdemokraterne og de radikale bakker op om ideen.

Alle partierne er enige om, at regeringens strategi med først mere information til virksomhederne og derefter mere kontrol ikke er god nok.

- Jeg synes, at tiden er kommet til at se hele området igennem for en grundig forenkling, så det hele ikke går op i hovsa løsninger og mystiske klistermærker. Det handler ikke om, at vi skal have strammet reglerne op eller have dem lempet. Det handler om at få skabt nogle regler, som er lettere at administrere og lettere at forstå, siger skattepolitisk ordfører for SF Morten Homann.

Erhvervspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Colette Brix er helt enig, og den melding skaber glæde hos Socialdemokraternes medlem af folketingets skatteudvalg John Paulsen Dyrby.

- Vi har tidligere foreslået et sådant udvalg, så vi kan få nogle bedre regler til at beskrive, hvad virksomhedernes gulpladebiler må bruges til og hvad de ikke må bruges til. Hvis eksempelvis en restauratør kører i sin gulpladebil må vedkommende godt køre en omvej for at købe ind til virksomheden. Må han det samme, hvis det er et privat indkøb, spørger John Paulsen Dyrby.

Ingen sammenhængIfølge Skat findes der i 189.800 gulpladebiler i Danmark som udelukkende må bruges til erhvervskørsel.

Det skyldes, at virksomhederne har trukket momsen fra ved indkøbet af bilerne.

De har således fået gulpladebilerne billigere, men problemet er, at der er stor usikkerhed om, hvad der er erhvervskørsel og derfor lovligt og hvad der er privatkørsel og derfor ulovligt.

Det problemet bliver skærpet af, at kørslen med gulpladebilerne er reguleret af både moms- og skattelovgivningen, men der er ingen sammenhæng mellem de to regelsæt.

En håndværker må ifølge skattelovgivningen godt køre en lille omvej i sin værkstedsvogn for at tage en kollega med på arbejdspladsen. Momsmæssigt er dette ikke tilladt.

ErhvervsBladet har talt med flere revisorer, der fuldt ud bakker op om kravet til regelforenkling. Og de tror på, at det godt kan lade sig gøre.

- Der er alt mulig grund til at få vasket tavlen ren og få set på, hvordan reglerne kan strikkes mere hensigtsmæssigt sammen. Det er lettere sagt end gjort, fordi momsreglerne er de mest restriktive, mens der er lidt større fleksibilitet på skatteområdet, siger partner i KPMG Benny Hjortkjær Hansen.

Leder af skatteafdelingen i Info:Revision Jørgen Frausing opfordrer regeringen til at lave en slankning af reglerne, hvor man gør op med tanken om millimeterretfærdighed og millimeterdemokrati.

Skatteminister Kristian Jensen har tidligere sagt, at han gerne ser forenklinger, hvis de kan laves, uden at det går ud over kontrollen med virksomhedernes brug af gulpladebiler.