Flertal for dansk enegang i postliberalisering

Danmark skal gå enegang og give postområdet frit allerede i 2009, selv om EU-parlamentet vil udskyde postliberaliseringen til 2011, mener et flertal i Folketinget. Post Danmark, der står til at miste sit monopol, vil have lov til selv at fastsætte portopriserne, når der kommer konkurrence.

Postkasser ved Postkontor. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Scanpix Danmark
Danmark skal ikke vente på, at Frankrig, Belgien og det øvrige EU bliver klar til at liberalisere deres postmarkeder. Vi skal derimod gå foran og åbne for fri konkurrence på postområdet allerede i 2009.

Det mener et flertal i Folketinget, efter at EU-parlamentet i juli stemte for at udskyde den planlagte EU-postliberalisering fra 2009 til 2011 eller senere.

»Vi skal ikke vente på resten af EU, for liberalisering af postmarkedet er en stor fordel for forbrugerne. Sverige har haft et frit postmarked i 15 år, og erfaringerne derfra viser, at det har givet bedre service og lavere omkostninger,« siger Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører i Venstre. De Radikales trafikordfører bakker op.

»For vores skyld kunne vi have liberaliseret posten for 15 år siden, og der er ingen grund til ikke at gøre det i 2009. Konkurrence gør jo, at man opper sig, og det kommer kunderne til gavn,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Heller ikke Dansk Folkeparti ser nogen problemer i dansk enegang.

»Vi er jo begyndt privatiseringen af Post Danmark, så vi kan lige så godt køre linen fuldt ud og åbne markedet for andre aktører,« siger Walther Christophersen.

Hverken Socialdemokraterne eller de Konservative har lagt sig fast på, hvornår liberaliseringen skal gennemføres, men begge mener, at det sagtens kan ske hurtigt, hvis forudsætningerne kommer på plads.

Minister satser på 2009
Dermed er et politisk flertal indstillet på at gøre som den tyske regering, der har meldt ud, at den fastholder sine planer om liberalisering i 2009, trods EUs udsættelse.

Transportministeren bakker op om ambitionen.

»Min personlige betragtning er, at 2009 ikke er så tosset. Årstallet er ikke afgørende, men der er lagt op til, at vi prøver at nå til enighed i år og så lovgiver i løbet af 2008,« siger Flemming Hansen (K). Hans forudsætning er dog, at partierne kommer området detajleret igennem, så der er helt styr på posten, når liberaliseringen gennemføres.

Post DK ikke skræmt
Liberaliseringen drejer sig om at afskaffe Post Danmarks monopol på omdeling af breve under 50 gram. De øvrige dele af postmarkedet, f.eks. pakker, reklamer og breve over 50 gram, har længe været åbne for fri konkurrence, hvilket bl.a. har betydet, at City Mail siden januar 2007 har udfordret Post Danmark på postomdeling i Østdanmark.

I Post Danmark hænger man sig ikke så meget i årstallet for liberaliseringen, men derimod i vilkårene, siger den adm. direktør.

»Vi er ikke skræmte ved udsigten til liberalisering i 2009, men det er afgørende, at det sker under vilkår, så den frie konkurrence kan forløbe ordentligt,« siger Helge Israelsen. Han påpeger, at det prisloft, Post Danmark i dag er underlagt, bør ophæves, så selskabet selv kan fastsætte sine portopriser.

»Ellers sætter man sig mellem to stole. Det er ikke fri konkurrence, hvis vi er hæmmet i at tilpasse vores priser til markedet,« siger postdirektøren, der tidligere har vurderet, at et frimærke skal koste op mod 40 procent mere, hvis det skal dække de reelle omkostninger ved at indsamle, sortere og omdele et privat brev til moster Karen. Masseforsendte breve, derimod, kan distribueres billigere end de 3,75 kr., det i dag koster.

Ønsket om fri prisfastsættelsen bliver dog skudt ned.

»Det skal fortsat koste det samme at sende et brev, uanset om man bor i en storby eller i et yderområde. Og det skal ikke være muligt at lade portoen stige på f.eks. breve fra private, så man kan give store rabatter til andre kunder,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Dansk Folkepartis ordfører mener, at de nuværende takster skal stå ved magt og blot følge pris- og lønudviklingen i samfundet.

Inden for de næste fjorten dage mødes ministeren med partiernes ordførere for at indlede forhandlingerne om postliberaliseringen i Danmark.