Flere virksomheder får en trafikpolitik

Sikkerhed. Rådet for Større Færdselssikkerhed oplever en stærkt stigende interesse for trafiksikkerhed blandt danske virksomheder.

Trafiksikkerhed er stærkt på vej ind i de danske virksomheders bevidsthed. Interessen rækker ikke kun til trafiksikkerhed i arbejdstiden, men afspejler sig også i virksomhedernes bevågenhed over for sine pendlende medarbejdere. Det oplyser virksomhedskonsulent Hugo Høiberg Michaelsen, Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Han er en hyppig gæst hos virksomheder med et højt transportforbrug.

Her holder han dels foredrag om trafiksikkerhed, dels fungerer han som underviser ved deciderede sikkerhedskurser.

Rådet for Større Færdselssikkerhed har altid haft fokus på den professionelle del af den danske trafik, men det opsøgende arbejde gik først for alvor i gang i 2005, og siden sidste år, hvor rådet var medarrangør af konferencen: "Kører din virksomhed sikkert?", er der virkelig sket ting og sager.

Hugo Høiberg Michaelsen anslår, at cirka 300 danske virksomheder i dag har en egentlig trafikpolitik. Der er vel at mærke ikke tale om transportvirksomheder men derimod om virksomheder, som selv styrer sine transporter, hvad enten det er en flåde af lastbiler eller varebiler eller en kombination af alle typer biler fra sælgernes personbiler til logistikafdelingens store lastbiler.

Ikke alle med på ideenDet er langt fra alle, der vælger at formulere en skriftlig trafikpolitik, selv om det ellers er en af Hugo Høiberg Michaelsens anbefalinger.

- En del virksomheder vælger at fokusere på trafiksikkerhed gennem for eksempel et kursus eller et foredrag. Det er naturligvis positivt, men endnu bedre er det, hvis det så også fører til en vedtagelse af en egentlig trafikpolitik. En nedskrevet politik virker langt mere forpligtende. Vore analyser viser, at rigtig mange medarbejdere føler sig stressede som følge af tidspres, når de kører for firmaet. Her vil en trafikpolitik, der fastslår, at færdselsreglerne i alle henseender skal overholdes, kunne hjælpe. Ad den vej bliver det legitimt at ringe til en kunde og fortælle, at man desværre bliver forsinket, fortæller virksomhedskonsulenten.

Effekten af, at en virksomhed sætter fokus på et bestemt område, er meget stor, mener han og henviser i den forbindelse til virksomhedernes alkoholpolitik.

- Tidligere så vi, at der var alkohol involveret i 20 procent af alle bilulykker i arbejdstiden. I dag er vi nede på omkring fem procent. Vi kan bestemt også få slækket på has-tighederne herhjemme gennem tilsvarende fokus på trafikpolitik, forklarer Hugo Høiberg Michaelsen.

I HR afdelingerOfte er trafikpolitikken forankret i virksomhedernes HR-afdelinger, og det er godt, mener han.

På den måde fokuseres der nemlig ikke så meget på selve reglerne, men mere på at gøre indsatsen levende og relevant for alle medarbejdere. Nærmest en del af personaleplejen. Det er med til at skabe en dyb forankring af trafikpolitikken i hele organisationen, som en nedskrevet politik ikke i sig selv kan sikre, hvis den får lov til at stå alene.

Rådet for Større Færdselssikkerhed har en stor værk-tøjskasse, når det handler om trafikpolitik.

Hastighed og brugen af sikkerhedssele er klassiske elementer, men også stress og brugen af mobiltelefon under kørsel er kommet med. En enkelt virksomhed herhjemme, Dansk Shell, er gået radikalt til værks, når det handler om mobiltelefoni. Det er kort og godt forbudt under kørsel, og det gælder samtlige medarbejdere.

- Helt overordnet er det en forudsætning for en trafikpolitik, at virksomhed og ledelse er motiveret til at gøre noget for at forbedre medarbejdernes sikkerhed. Næste fase er formulering af de krav, man så skal stille ledelse og medarbejdere for at nå målet. Selve trafikpolitikken kan sagtens være forskellig fra virksomhed til virksomhed, fortæller virksomhedskonsulenten.

Hans generelle vurdering er, at udviklingen helt igennem er positiv, men der er fortsat meget at komme efter. Hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge sker fortsat i trafikken. Især varebiler er overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne.