Flere søger IT-uddannelser

De er stadig langt fra de mest populære - men IT-udannelserne fik i år en svagt stigende mængde ansøgninger.

Læs mere
Fold sammen
I år optog IT-uddannelserne 1358 personer - mod 1223 sidste år. Men selv om antallet af optagne er steget, er det steget mindre end det samlede antal ansøgere. Der er nemlig i år flere ansøgere end sidste år, og søgningen til IT-uddannelserne er mindre end stigningen i antallet af ansøgere. Der er glæde hos IT-organisationerne over fremgangen, men hos ITEK maner Tom Togsverd til besindighed. Han peger på, at IT-fagene har et kæmpe efterslæb, og risikerer at mangle arbejdskraft i samme øjeblik, økonomien vender.