Flere små virksomheder får del i velfærdsmilliarderne

Iværksætter har succes med at sælge medicin­husker til pleje­sektoren. Men det er ikke nemt. Ny håndbog skal gøre det lettere for små virksomheder at udvikle velfærdsteknologi sammen med kommunerne.

Jesper K. Thomsen har udviklet en elektronisk medicinhusker, som nu bliver tester af Aabenraa Kommune.?Foto: Sara Gangsted
Læs mere
Fold sammen

»Mistanke om 16 dødsfald – Medicinsjusk slår de gamle ihjel«. Jesper K. Thomsen, industriel designer, så for nogle år siden denne overskrift i Ekstra Bladet. Han lever af at løse problemer, og her var et oplagt problem at løse.

Løsningen blev DoseSystems, en medicin­husker i en lille medicinbeholder, der fortæller den ældre, hvornår hun skal tage sin medicin. Når medicinen er indtaget, skal hun kvittere ved at trykke på en knap på medicinholderen. Sker det ikke, får pleje­personalet eller de pårørende en besked, så de kan gribe ind.

DoseSystems, der både er navnet på produktet og virksomheden, er i dag solgt til 11 kommuner, og flere er på vej. Systemet består af et lille medicinskab med display, som med bip og blink minder om at medicinen skal indtages og en OK-knap, hvorpå man kvitterer.

Medicinskabet »DoseCan« snakker sammen med en app, som hjælper personale og pårørende, hvis der ikke kvitteres. Systemet koster kommunen 2.400 kroner pr. enhed plus et års abonnement. Men ifølge Jesper K. Thomsen har en kommune som Guldborg­sund beregnet en besparelse på mellem 10.000 kr. og 20.000 kr. pr. enhed om året i hjemmeplejen, fordi kommunens plejepersonale har færre udkørsler og kan gøre borgere mere selvhjulpne.

DoseSystems er et eksempel på, at det kan lykkes at udvikle dansk velfærdsteknologi i samarbejde med kommunerne og gøre teknologien til en eksportvare. DoseSystems har fået kapital fra Syddansk Teknologisk Innovation og Wellfare Tech Invest til at udvikle virksomheden. Jesper K. Thomsen har for nylig ansat sin første medarbejder, en salgs- og eksportansvarlig, der skal hjælpe med at varetage salget af systemet i Danmark og i udlandet, hvor der allerede er betydelig interesse.

Men sådanne mulige succeshistorier kommer ikke af sig selv. Iværksættere inden for velfærdsteknologi oplever ofte, at det er svært at samarbejde og handle med kommunerne. Omvendt oplever kommunerne at blive rendt på dørene af sælgere, der vil tilbyde systemer, som kan lette plejearbejdet. Det kan være svært for en kommunal medarbejder at skelne skidt fra kanel og udvælge de løsninger, der har format til at bæres videre til beslutning i det kommunale system. Ofte bliver det nemmeste svar et nej.

Alligevel har især politikerne store visioner om, at danske virksomheder i samarbejde med det offentlige kan udvikle velfærdsteknologi, som kan sælges over hele kloden. Indtil videre er det mest blevet ved snakken.

I praksis opstår problemerne, fordi kommunerne er store enheder med mange beslutningstagere og tunge politiske hensyn, der skal tilgodeses, mens de virksomheder, der byder sig til med løsninger, ofte er små og har beskedne ressourcer. De kan ikke afvente den lange beslutningsproces.

Ofte går det nemmere i udlandet, hvor en stor del af sundhedssektoren er privat organiseret og beslutningsvejene derfor kortere. Men omvendt er det svært for små danske virksomheder at sælge i udlandet uden danske referencer.

Men det er ikke alt sammen håbløst, som eksemplet med DoseSystems viser.

»Vores erfaring er, at vækst via det kommunale marked kræver god forberedelse og tålmodighed, men lykkes det at få åbnet de rigtige døre med det rigtige produkt eller udviklingsprojekter, er chancerne for at få succes både i Danmark og på eksport­markedet betydelige«, siger Gunhild Sander Garsdal, projektchef hos Væksthus Hovedstadsregionen.

Hun og hendes team står bag en ny håndbog om, hvordan virksomheder og kommuner samarbejder om at udvikle, bruge og sælge velfærdsteknologi.

Væksthus Hovedstadsregionen har arbejdet med denne problemstilling i en årrække og hjulpet mange virksomheder som Jesper K. Thomsens med kontakter ind i det kommunale marked.

En af de helt store udfordringer er, at de 98 kommuner i Danmark griber sundheds- og plejeopgaverne forskelligt an. I praksis kniber det med at overføre erfaringer fra den ene kommune til den anden. Og det gentagne mantra om, at kommunerne skal lære af de bedste kommuner, forbliver ofte et mantra.

For en virksomhed som DoseSystem har det da heller ikke været nok, at firmaet kunne dokumentere, at systemet virkede godt i en kommune. Det har også skullet testes i andre kommuner, før det er blevet solgt.

»Forklaringen er bl.a., at den største opgave ved at implementere ny velfærds­teknologi handler om ledelse, arbejdsgange og forandringer. Teknologien er 20 pct. Det er meget afgørende at motivere pleje­patienter og personale til at tage de nye elektroniske hjælpemidler til sig,« siger Jesper K. Thomsen fra DoseSystems.

En anden barriere er det kommunale indkøbs­system. Alle indkøb over 500.000 kr. skal i offentlige udbud. Det kan gøre det svært at sælge nye systemer til en kommune, der køber ind i fællesskab med andre kommuner og i øvrigt har et stramt investeringsbudget.

Men ifølge Gunhild Sander Garsdal ligger der en række indkøb under udbudsgrænsen. Her er der mange »500.000 kronesedler« at hente for små virksomheder inden for velfærds­teknologi.

»Det gælder om at komme ind med forsøg og sælge i mindre partier i første omgang. Når det er dokumenteret, at et system som DoseSystem virker i en mindre gruppe, er det nemmere at sælge større partier,« mener hun.

Det er Jesper K. Thomsen fra Dose­Systems enig i.

»Hvis man forstår de kommunale beslutningsprocesser og arbejdsgange er der betydelige muligheder på det kommunale marked,« siger han.

Han oplever, at kommunerne i stigende grad samarbejder om indkøb og test af nye ydelser.

F.eks. har Aabenraa Kommune anskaffet og testet DoseSystem. Aabenraa samarbejder med tre andre nærliggende kommuner, der har valgt at afvente resultaterne i Aabenraa i stedet for selv at teste. På den måde bliver salgsarbejdet lettere. Og både Jesper K. Thomsen og Aabenraa Kommune håber, at resultatet af deres samarbejde kan benyttes i mange andre af landets kommuner.

Kommunerne køber årligt ind for 85 mia. kroner indenfor pleje og sundhedssektoren.