Flere rejsende sikrer Københavns Lufthavne flyvende kvartal

Københavns Lufthavne, KBHL, havde et rigtig solidt tredje kvartal, hvor særligt flere rejsende og godt gang i butikkerne i lufthavnen i Kastrup sikrede flotte resultater. For hele regnskabsåret opjusteres resultatforventningerne.

Foto: Nils Meilvang. Rejsende i Københans Lufthavn.
Læs mere
Fold sammen

KBHL omsatte for 1125 mio. kr. i tredje kvartal mod 1070 mio. kr. i tredje kvartal sidste år. Det blev omsat til et driftsresultat (EBIT) på 508 mio. kr. mod 482 mio. kr. et år tidligere.

På bundlinjen landede KBHL samtidig et nettooverskud på 353 mio. kr. - en stigning fra 325 mio. kr. i tredje kvartal sidste år.

»Udviklingen i tredje kvartal 2015 var positivt påvirket af udviklingen i antallet af passagerer, som steg med 5,5 pct. i Københavns Lufthavn. Den primære driver var en stigning på 7,6 pct. i lokalt afgående passagerer samt stærk performance i shoppingcentret og et øget forbrug per passager«, skriver KBHL i regnskabet.

Øget aktivitet i butikkerne i lufthavnen i Kastrup har løftet KBHL's koncessionsindtægter med 7 pct., hvis man kigger på de første ni måneder af 2015, og det er en væsentlig faktor i fremgangen.

For hele 2015 opjusterer KBHL sine forventninger og ser nu et resultat før skat i niveauet 1375-1450 mio. kr. Tidligere ventede selskabet et overskud på 1300-1400 mio. kr.