Flere kunder sikrer fremgang i første kvartal for Lån & Spar

Flere kunder lånte penge i banken Lån & Spar i årets tre første måneder, og det gav fremgang på toplinjen.

I første kvartal havde banken netto rente- og gebyrindtægter på 176,3 mio. kr. mod 167,5 mio. kr. året forinden. Det skyldes, at flere privatkunder lånte penge til blandt andet finansiering af andel- og ejerboliger, mens også nye svenske aktiviteter bidrog til fremgangen.

- På trods af øget pres på rentemarginalen, konkurrence på udlån samt lav forrentning af overskudslikviditeten er det lykkedes banken at øge renteindtægterne i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan dels forklares ved den tilkøbte aktivitet i Sverige og dels ved en fortsat tilgang af kunder, der har øget udlånet i Danmark, lyder det i regnskabet.

Posten med udlån udgjorde per 31. marts 11.339,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 556,5 mio. kr. siden årsskiftet.

Basisindtjeningen før nedskrivninger faldt til 46,3 mio. kr. sammenlignet med 52,6 mio. kr. i første kvartal af 2015. I regnskabet står der, at faldet primært skyldes, at der er blevet ansat flere medarbejdere, og at der derfor er sket en stigning i personale- og administrationsomkostninger.

Nedskrivningerne var dog en smule mindre i kvartalet sammenlignet med året forinden, og dermed endte resultatet med at blive højere end første kvartal året før. I årets første tre måneder landede Lån & Spar et resultat på 39,1 mio. kr. mod 34,38 mio. kr. i samme periode af 2015.