Flere klager over deres revisor

Klageregn. Et stigende antal virksomheder og privatpersoner klager over deres revisor til Disciplinærnævnet, der afgør stridigheder mellem revisorer og deres kunder.

Utilfredsheden med danske revisorer er vokset markant de senere år, hvilket betyder, at stadigt flere virksomheder og enkeltpersoner klager over deres ellers så betroede revisor.

Det er klageinstansen Disciplinærnævnet, der tager sig af de mange revisorklager, og her oplever man, at bunken af klagesager er blevet betydeligt større i løbet af de senere år. I 2006 modtog nævnet således 75 klagesager, hvilket er en stigning på 32 procent i forhold til 2004, hvor nævnet kun havde 51 klagesager.

Ifølge Disciplinærnævnets formand V. O. Rasmussen har nævnets medlemmer tydeligt mærket stigningen i antallet af sager, men han mener ikke, det vil medføre øget ventetid på sagsbehandlingen.

- Vi har mere travlt end for to år siden. Det er klart, at en revisors rolle er anderledes i dag end for nogle år siden. En revisor har mange beføjelser, og det kræver, at revisoren er uafhængig og grundig i sine opgaver, så der ikke opstår problemer, siger han.

En revisor, der dømmes skyldig i nævnet, risikerer bøder på op til 300.000 kroner og kan miste sin bestalling. Nævnet består af 12 medlemmer, heraf to dommere og seks revisorer. Alle nævnets kendelser bliver offentliggjort på dets hjemmeside, som dermed fungerer som offentlig gabestok for de revisorer, der kendes skyldige i at have svigtet deres pligter som revisor.

Ifølge Mogens Olsen, der er formand for Foreningen af Registrerede Revisorer, er Disciplinærnævnet en vigtig instans, men han mener, man skal passe på med at dømme en revisor, blot fordi vedkommende bliver meldt til Disciplinærnævnet.