Fladskærmsproducent har rod i regnskaberne

Regnskab. Det seneste regnskab fra fladskærmsproducenten Alfaview er en rodebutik. Revisoren savner dokumentation for bl.a. varelager, forudbetalinger og momsbetalinger.

På overfladen har den danske fladskærmsproducent Alfaview indtil videre været en succeshistorie. På kun to år er virksomheden vokset fra ingenting til i dag at være et kendt varemærke med 12 fladskærmsbutikker i hele landet og en kundegruppe der bl.a. tæller saudiske oliesheiker. Men Alfaviews seneste regnskab offentliggjort juni 2006 giver et mindre glansfuldt billede af virkeligheden. Fem forbehold fra selskabets revisor gennemhuller regnskabet, der ellers viser et overskud på 1,3 mio. kr. Det skriver Berlingske Business.

Regnskabslov overtrådtVirksomheden har overtrådt regnskabsloven ved ikke at registrere alle sine transaktioner. Alfaview kan ikke redegøre for værdien af sin varebeholdning eller tilstedeværelsen af forudbetalinger fra kunder. Desuden har Alfaviews egen revisor ikke været i stand til at afgøre, om virksomheden vil kunne indfri sine forpligtelser over for kreditorer. Stifter og adm. direktør, Ole De Leeneer, henviser til sin revisor mht. til 2005-regnskabet og de mange revisionsforbehold. - Da jeg så det, var jeg også chokeret. Men revisoren trådte ind sent, og han er en meget forsigtig type. Han tog forbehold for alle de ting, han kan. Så sagde jeg »ok, den må vi nappe.« Vi skal bare vise dem, at vi kører på med Alfaview, og vi kommer ud af 2006 med oprejst pande.

Berlingske Business har sammen med en revisor, der ikke ønsker sit navn i avisen, gennemgået Alfaviews seneste årsregnskab, og her er kritikken endnu mere sønderlemmende end den Alfaviews eget revisionsselskab, Ecomentor, fremsætter. I alt er der fem væsentlige kritikpunkter, der skaber stor usikkerhed om virksomhedens egenkapital og evne til fortsat drift: Mangler dokumentation Revisoren hæfter sig især ved, at virksomhedens to væsentligste aktiver, varebeholdningen og forudbetalinger, på i alt 9 mio. kr. ud af de samlede aktiver på 10,3 mio. kr. ikke kan dokumenteres. Det kan have en afgørende negativ indvirken på egenkapitalen, der ifølge regnskabet ikke er på mere end 1,4 mio. kr. Om forbeholdet vedr. manglende dokumentation for forudbetalinger udtaler den eksterne revisor: »Under hensyntaget til forbeholdets beskrivelse, bør en regnskabsbruger se bort fra værdien af et sådan aktiv, og reducere egenkapitalen med et tilsvarende beløb (4,2 mio. kr., red.)« I og med det ikke har været muligt at vurdere rigtigheden af virksomhedens opgivne varebeholdning til en værdi af 4,9 millioner, bør kreditorer nøje forholde sig kritisk til værdien af varebeholdningerne, forklarer den eksterne revisor.

Klik her og læs hele historien på Business.dk