Fladskærme bliver nyt reklamemedie

Markedsføring. Fladskærme med reklamebudskaber dukker op i stadig flere supermarkeder, men mærkevareleverandørerne er tilbageholdende over for det nye medie.

Et nyt reklamemedie er stærkt på vej ind i detailhandelen, hvor forbrugerne tager de afgørende valg om dagens indkøb. Det nye medie kaldes instore-tv, som af branchefolk ventes at have et stort potentiale. Især i dagligvarehandelen ventes butikskæderne og mærkevareleverandørerne at udnytte de nye reklamemuligheder over for forbrugerne i stort omfang.

Instore-tv benytter sig af fladskærme placeret i supermarkederne, hvor butikskæderne kan promovere egne initiativer og produkter under eget navn. Det store potentiale for kæderne er at lade mærkevareleverandørerne betale for at reklamere for deres varer på skærmene i butikkerne.

Men foreløbig holder mange leverandører sig tilbage fra at bruge instore-tv.

Hold tingene adskiltNøglen til for alvor at udnytte instore-tv som reklameplads ligger især hos dagligkæderne selv, mener direktør Bettine Ortmann, der har etableret firmaet Instore Images med hovedsæde i København og har blandt andet Q8 og cach & carry-fødevareforretningen Inco som kunde.

- Det er vigtigt for butikskæderne, at de skiller tingene ad. De er vant til at have årsforhandlinger med dagligvareleverandørerne, hvor de også forhandler om marketingtilskud fra leverandørerne til de husstandsomdelte reklameaviser. Det er forfejlet at rode reklamer på instore-tv sammen med årsforhandlingerne, siger Bettine Ortmann.

Hun mener, at kæderne vil få mere ud af det ved at lægge styringen af instore-tv ud til en ekstern partner.

- Det kommer jo an på, hvordan kæderne opfatter instore-tv om det blot er et elektronisk skilt, eller det er kædernes egen tv-kanal.

I samarbejdet med Q8, der nu har 186 fladskærme i 90 servicestationer, har Instore Images kontakten til leverandørerne. Desuden sørger Instore Images for det øvrige indhold på skærmene.

- Instore-tv er et supplement til andre reklamekanaler, men det er på mange måder stærkere end for eksempel outdoor-reklamer. Man kan sige, at leverandørerne forlænger deres kampagner helt ud til der, hvor kunderne skal købe varen, siger Bettine Ortmann.

Effekten er vigtigDirektør Henrik Eriksen, der driver instore tv-firmaet DigiAdd med hovedsæde i Viborg, siger:

- Det er afgørende for leverandørerne, at de kan måle effekten, og derfor er introduktionen af instore tv mange gange en diskussion om effekten. Butikskæderne kan fra starten gøre sig klart, hvad målet med instore tv er, og hvordan de vil kunne måle effekten.

Hverken på dansk eller europæisk plan findes der undersøgelser af effekten af instore tv. For at få fastere grund under fødderne har Henrik Eriksen søsat et nyt projekt i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus. Projektet, der skal forløbe frem til sommeren 2007, skal gerne nå frem til en metode til at måle effekten af de reklamekroner, leverandørerne poster i det nye medie.